Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Monasterio de Maulbronn

Maulbronn Monastery Complex

Founded in 1147, the Cistercian Maulbronn Monastery is considered the most complete and best-preserved medieval monastic complex north of the Alps. Surrounded by fortified walls, the main buildings were constructed between the 12th and 16th centuries. The monastery's church, mainly in Transitional Gothic style, had a major influence in the spread of Gothic architecture over much of northern and central Europe. The water-management system at Maulbronn, with its elaborate network of drains, irrigation canals and reservoirs, is of exceptional interest.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Monastère de Maulbronn

Fondée en 1147, l'abbaye cistercienne de Maulbronn est l'ensemble monastique médiéval le plus complet et le mieux préservé au nord des Alpes. Entourés d'un mur d'enceinte, les principaux bâtiments furent construits du XIIe au XVIe siècle. Le monastère, en grande partie construit à la charnière des styles roman et gothique, a eu une influence déterminante sur la diffusion de l'architecture gothique dans le centre et le nord de l'Europe. En outre, le monastère a conservé un remarquable système de gestion hydraulique par canaux et réservoirs.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

دير ماولبرون

تأسّس الدير التابع للرهبنة السيسترسية في ماولبرون في العام 1147 وهو المجموعة الرهبانية الأكمل والأكثر صوناً في شمال الألب التي تعود إلى القرون الوسطى. يحيط به جدار يحمي الحرم وقد شيّدت مبانيه الأساسية بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر. يتميّز الدير بأنه بُني في جزء كبير منه استناداً الى الطرازَين الروماني والقوطي وقد كان له تأثير حاسم في نشر الهندسة المعمارية القوطية في وسط أوروبا وشمالها. إضافة إلى ذلك، حافظ الدير على نظام مميّز للإدارة المائية عبر القنوات والحاويات.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

莫尔布龙修道院

建于1147年的西多会(Cistercian)莫尔布龙修道院,是阿尔卑斯山脉以北地区最完整和保存最好的中世纪修道院。整个修道院周围有防御墙环绕,主建筑建于公元12至14世纪,该修道院教堂是哥特式过渡时期风格,对于哥特式建筑在北欧和中欧的兴起有着重要影响。莫尔布龙修道院的水资源管理系统非常独特,堪称一绝,包括了复杂的排水网络、灌溉运河和水库。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Монастырский комплекс Маульбронн

Цистерцианский монастырь Маульбронн, основанный в 1147 г., считается наиболее полным и лучше всего сохранившимся средневековым монастырским комплексом к северу от Альп. Находящиеся в окружении крепостных стен основные здания комплекса были построены в XII-XVI вв. Церковь монастыря в смешанном романско-готическом стиле оказала существенное влияние на распространение архитектуры готики на большей части Северной и Центральной Европы. Особый интерес представляет Система обводнения Маульбронна со сложной сетью дренажей, ирригационных каналов и бассейнов.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Monasterio de Maulbronn

Fundada en 1147, la abadía cisterciense de Maulbronn es el conjunto monástico medieval más completo y mejor preservado al norte de los Alpes. Construidos entre los siglos XII y XIV, sus edificios principales se hallan dentro de un recinto fortificado. El monasterio fue construido en la época de transición del románico al gótico y desempeñó un importante papel en la propagación de la arquitectura de este último estilo en el centro y el norte de Europa. Además, la abadía ha conservado su excepcional sistema de abastecimiento de agua mediante canales y embalses.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

マウルブロンの修道院群

source: NFUAJ

Kloostercomplex Maulbronn

Het klooster Maulbronn werd in 1147 gesticht en wordt beschouwd als het meest complete en best bewaarde kloostercomplex ten noorden van de Alpen. Het wordt omringd door versterkte muren en de belangrijkste gebouwen van het complex zijn gebouwd tussen de 12e en 16e eeuw. De kloosterkerk had een grote invloed op de verspreiding van de gotische architectuur over een groot deel van Noord en Centraal-Europa. De kerk is een typisch voorbeeld van de eerste generatie cisterciënzer architectuur. Het watermanagementsysteem van Maulbronn is - met zijn uitgebreide netwerk van afvoerkanalen, irrigatiekanalen en reservoirs - van uitzonderlijk belang.

Source: unesco.nl

Referencia: 546bis
Año de inscripción: 1993
Criterios: (ii)(iv)
Zona central: 72.4500 Ha
Zona de amortiguación: 1568.4700 Ha
top