Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Parque Nacional del Hortobágy - La puszta

Hortobágy National Park - the Puszta

The cultural landscape of the Hortobágy Puszta consists of a vast area of plains and wetlands in eastern Hungary. Traditional forms of land use, such as the grazing of domestic animals, have been present in this pastoral society for more than two millennia.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Parc national de Hortobágy - la Puszta

Le paysage culturel de la puszta de l'Hortobágy est une vaste étendue de plaines et de marécages dans l'est de la Hongrie. L'utilisation traditionnelle des terres à des fins telles que le pâturage des animaux domestiques y a été perpétuée par une société pastorale pendant plus de deux mille ans.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

الروضة الوطنية أرتوباغي- لابوسزتا

يتألف مشهد لابوسزتا الثقافي، الواقع في روضة أرتوباغي الوطنية، من مساحة شاسعة من السهول والمستنقعات شرق المجر. فقدعملت مجموعات من الرعاة منذ أكثر من ألفَي عام على استخدام هذه الأراضي استخداماً تقليدياً لغايات الزراعة والماشية.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

霍尔托巴吉国家公园

霍尔托巴吉普斯陶文化景区是匈牙利东部一片面积辽阔的草原和湿地。传统的利用土地方式,例如家畜牧养,在这里的游牧民族保持了2000多年。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Национальный парк Хортобадь

Культурный ландшафт Хортобадьской «пушты» (Puszta) представляет собой обширную степную равнину и заболоченные приречные участки на востоке Венгрии. Традиционные способы землепользования, такие как пастбищное скотоводство, сохраняются в этом сельском сообществе более двух тысячелетий.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Parque Nacional del Hortobágy - La puszta

El paisaje cultural de la puszta de Hortobágy es una vasta extensión de llanuras y pantanos situada al este de Hungría. Durante más de dos mil años, una sociedad pastoril ha perpetuado en estos parajes el uso tradicional de la tierra para el pasto de animales.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ホルトバージ国立公園-プッツァ
ハンガリー東部、ドナウ川と支流ティサ川流域に広がる大平原プスタ。ホルトバージの町を含むその一部はホルトバージ国立公園として自然保護区に指定されている。森林のない湿地帯で池や川が多く、ヨーロッパ有数の野鳥の生息地でもある。ホルトバージは中世には52の小村から成るコミュニティであった。2000年以上にわたる牧畜生活の伝統と人類と自然との調和をその見事な文化的景観のなかに、今なお生き生きと映し出している。

source: NFUAJ

Nationaal park Hortobágy - de Puszta

Het cultuurlandschap van de Hongaarse Puszta bestaat uit een uitgestrekt gebied van vlaktes en waterrijke natuurgebieden in het oosten van Hongarije. Er komen al meer dan twee millennia traditionele vormen van landgebruik voor in deze pastorale samenleving. Ze weerspiegelen de harmonieuze interactie tussen mens en natuur. Het nationaal park Hortobágy maakt deel uit van de Tisza vlakte in Oost-Hongarije. Het gebied is omgeven door nederzettingen in het zuiden, oosten en westen. Hiervan zijn de belangrijkste nederzettingen Tiszafüred bij de rivier de Tisza en de stad Debrecen. De nederzettingen verdwenen door de geleidelijke ontvolking van de streek in de 14e eeuw.

Source: unesco.nl

Referencia: 474rev
Año de inscripción: 1999
Criterios: (iv)(v)
Zona central: 74820.0000 Ha
Zona de amortiguación: 199380.0000 Ha
top