Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Reales minas de sal de Wieliczka y Bochnia

Wieliczka and Bochnia Royal Salt Mines

The deposit of rock salt in Wieliczka and Bochnia has been mined since the 13th century. This major industrial undertaking has royal status and is the oldest of its type in Europe. The site is a serial property consisting of Wieliczka and Bochnia salt mines and Wieliczka Saltworks Castle. The Wieliczka and Bochnia Royal Salt Mines illustrate the historic stages of the development of mining techniques in Europe from the 13th to the 20th centuries: both mines have hundreds of kilometers of galleries with works of art, underground chapels and statues sculpted in the salt, making a fascinating pilgrimage into the past. The mines were administratively and technically run by Wieliczka Saltworks Castle, which dates from the medieval period and has been rebuilt several times in the course of its history.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Mines royales de sel de Wieliczka et Bochnia

Le filon géologique de sel gemme de Wieliczka et Bochnia a été exploité continuellement depuis le XIIIe siècle. Cette activité industrielle majeure, la plus ancienne d’Europe, disposait d’un statut royal. Il s’agit d’un bien en série composé des Mines de sel de Wieliczka et de Bochnia et de la Saline-château de Wieliczka. Les Mines de sel de Wieliczka et de Bochnia illustrent les étapes historiques du développement des techniques minières en Europe, du XIIIe au XXe siècle : les deux mines forment des centaines de kilomètres de galeries avec des œuvres d’art, des chapelles souterraines et des statues sculptées dans le sel, offrant un fascinant pèlerinage dans le passé. Les mines étaient administrativement et techniquement gérées par la Saline-château de Wieliczka,  qui date de la période médiévale mais a été plusieurs fois reconstruite au cours de son histoire.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Reales minas de sal de Wieliczka y Bochnia

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ヴィエリチカ・ボフニア王立岩塩坑
クラクフ南東の岩塩鉱山で、11世紀には岩塩の採掘が始まっていた。坑道の最深部は地下375m、坑内には岩塩層をくりぬいた礼拝堂があり、聖者像や祭壇など無数の岩塩彫刻で飾られており、地下礼拝堂には、岩のシャンデリアもある。

source: NFUAJ

Koninklijke zoutmijnen Wieliczka en Bochnia

De koninklijke Wieliczka en Bochnia zoutmijnen bevinden zich op dezelfde geologische steenzoutafzetting in het zuiden van Polen. De mijnen werden parallel aan elkaar en continu bewerkt van de 13e tot het einde van de 20e eeuw. De afzetting van steenzout is de oudste in zijn soort in Europa. De mijn bevat 300 kilometer aan mijngangen met kunstwerken, altaren en beelden uitgehouwen in het zout. Hiermee vormen de zoutmijnen een fascinerende bedevaart naar het verleden van een grote industrie die zich gedurende 700 jaar ontwikkelde. Het erfgoed omvat ook het Wieliczka zoutziederijkasteel dat diende als kantoor voor de mijnen.

Source: unesco.nl

Referencia: 32ter
Año de inscripción: 1978
Extensión: 2008,2013
Criterios: (iv)
Zona central: 1104.9470 Ha
Zona de amortiguación: 580.6010 Ha
top