Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Zonas protegidas del Cerrado – Parques nacionales de Chapada dos Veadeiros y las Emas

Cerrado Protected Areas: Chapada dos Veadeiros and Emas National Parks

The two sites included in the designation contain flora and fauna and key habitats that characterize the Cerrado – one of the world’s oldest and most diverse tropical ecosystems. For millennia, these sites have served as refuge for several species during periods of climate change and will be vital for maintaining the biodiversity of the Cerrado region during future climate fluctuations.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Aires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas

Les deux sites inclus dans ce classement abritent une flore, une faune et des habitats essentiels caractéristiques du Cerrado – l’un des écosystèmes tropicaux les plus anciens et les plus diversifiés du monde. Pendant des millénaires, ces sites ont servi de refuges à plusieurs espèces lors des périodes de changements climatiques, et ils resteront indispensables au maintien de la biodiversité du Cerrado lors de futures modifications climatiques.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

محميّات سيرادو: حديقتا شابادا دوس فياديروشوإيماش الوطنيتان

تأوي هاتان الحديقتان ثروة نباتية وحيوانية مهمة ومساكن طبيعية أساسية تتميّز بها منطقة سيرادو، وهي أحد الأنظمة البيئية الإستوائية الأكثر قدماً وتنوعاً في العالم. ولطالما شكّلت هذه المواقع، على مرّ آلاف السنين، ملاذاً آمناً لعدة كائنات حيّة إبان فترات التحول المناخي وهي ستظلّ ضرورية للحفاظ على التنوع البيولوجي لمنطقة سيرادو أثناء التغيّرات المناخية المستقبلية.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

塞拉多保护区:查帕达-多斯-维阿迪罗斯和艾玛斯国家公园

塞拉多保护区由两个部分组成,保护区内包含动植物及其主要栖息地,这些使得塞拉多成为世界上最古老和最富多样性的热带生态系统之一。千百年来,这片区域在气候变化时为许多生物物种提供了庇护。在未来可能发生的气候变化中,这里对保持塞拉多地区生物多样性仍然有着至关重要的作用。

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Национальные парки зоны «кампос-серрадо»: Шапада-дус-Веадейрус и Эмас

Флора и фауна двух национальных парков, образующих данный объект всемирного наследия, являются типичными для зоны лесистых саванн – «кампос-серрадо». Этот особый тип саванн признан одной из богатейших по биоразнообразию и одной из старейших по времени своего формирования экосистем тропического пояса. На протяжении тысячелетий эти места выступали в роли убежищ для разных видов животных и растений, особенно в периоды резких климатических изменений. Считается, что и в будущем они смогут выступать в качестве очагов поддержания биоразнообразия саванн «кампос-серрадо».

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Zonas protegidas del Cerrado – Parques nacionales de Chapada dos Veadeiros y las Emas

Estos parques albergan la flora, fauna y hábitats característicos del “cerrado”, uno de los ecosistemas tropicales más antiguos y diversificados del mundo. Los dos sitios protegidos han servido de refugio durante milenios a numerosas especies en los períodos de cambio climático y se estima que serán indispensables para el mantenimiento de la biodiversidad.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

セラード保護地域群:ヴェアデイロス平原国立公園とエマス国立公園 
セラード(アマゾン低地熱帯林南部に広がる草原地帯)を特徴づける動植物群とその生息地を包含するこの二つの登録地は、世界中で最も古い多様な熱帯生態系を含んでいる。幾千年にもわたり、気候変動期には幾多の種がこのセラード地域に逃げ込んだことから、将来予想される気候変動期においても、生物多様性を保持する上で重要な避難場所となることが考えられる。

source: NFUAJ

Beschermde gebieden van Cerrado: Nationale parken Chapada dos Veadeiros en Emas

Deze beschermde gebieden hebben flora, fauna en habitats die kenmerkend zijn voor de Cerrado - een van 's werelds oudste en meest diverse tropische ecosystemen. Millennia lang dienden de gebieden als schuilplaats voor diersoorten tijdens klimaatveranderingen. Ook voor toekomstige klimaatschommelingen blijven ze belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit in de Cerrado regio. Chapada dos Veadeiros is onderdeel van de hoogste vlakte in Centraal-Brazilië. De regio is van uitzonderlijke schoonheid dankzij uitgestrekte hoogvlakten met watervallen en kristalheldere bronnen. Nationaal park Emas maakt deel uit van het plateau Serra dos Caiapós, de belangrijkste waterscheiding tussen de La Plata in het zuiden en de Amazone in het noorden.

Source: unesco.nl

Cerrado Protected Areas: Chapada dos Veadeiros and Emas National Parks (Brazil) © Bruno Poppe
Referencia: 1035bis
Año de inscripción: 2001
Criterios: (ix)(x)
Zona central: 381430.0000 Ha
Zona de amortiguación: Ha
top