Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Культурный ландшафт Хальштатт-Дахштайн, район Зальцкаммергут

Hallstatt-Dachstein / Salzkammergut Cultural Landscape

Human activity in the magnificent natural landscape of the Salzkammergut began in prehistoric times, with the salt deposits being exploited as early as the 2nd millennium BC. This resource formed the basis of the area’s prosperity up to the middle of the 20th century, a prosperity that is reflected in the fine architecture of the town of Hallstatt.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Paysage culturel de Hallstatt-Dachstein / Salzkammergut

L’activité humaine dans le splendide paysage naturel du Salzkammergut a commencé à l’époque préhistorique avec l’exploitation de ses dépôts de sel dès le IIe millénaire av. J.-C. Cette ressource a constitué la base de la prospérité de la région jusqu’au milieu du XXe siècle, prospérité que reflète la belle architecture de la ville de Hallstatt.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

المنظر الثقافي في هالستات-داشستاين/شالزكاميرغوت

بدأ النشاط البشري في الموقع الطبيعي الرائع في سالزكاميرغوت في فترة ما قبل التاريخ باستغلال مخازن الملح منذ الألف الثاني قبل المسيح. لقد شكّل هذا المصدر قاعدة للازدهار في المنطقة حتى منتصف القرن العشرين، وهو ازدهار يعكسه ازدهار الهندسة المعمارية الجميلة في مدينة هالستات.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

哈尔施塔特-达特施泰因萨尔茨卡默古特文化景观

在萨尔茨卡默古特(Salzkammergut)秀美的自然景观中,从史前时代起就有了人类活动。早在公元前2000年,人类就开始在这里开采盐矿。一直到20世纪中叶,这项资源一直是该地区繁荣昌盛的基础,这里的繁华从哈尔施塔特城(Hallstatt)的精美建筑中可见一斑。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Культурный ландшафт Хальштатт-Дахштайн, район Зальцкаммергут

Великолепный природный ландшафт района Зальцкаммергут с доисторических времен является местом обитания человека, а залежи соли разрабатывались здесь со 2-ого тысячелетия до н.э. Эти ресурсы составляли основу процветания данной территории вплоть до середины XX в., что нашло отражение в своеобразной архитектуре города Хальштатт.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Paisaje cultural de Hallstatt-Dachstein / Salzkammergut

La actividad del ser humano en el magní­fico paisaje natural de Salzkammergut se remonta a tiempos prehistóricos, cuando sus abundantes depósitos de sal comenzaron a ser explotados en el segundo milenio a.C. Este recurso constituyó hasta mediados del siglo XX la base de la prosperidad económica de la zona, que se refleja en la bella arquitectura de la ciudad de Hallstatt.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ハルシュタット-ダッハシュタイン・ザルツカンマーグートの文化的景観
ザルツカンマーグートの壮大な自然景観に抱かれた人類の営みは、先史時代に溯る。紀元前2000年紀にはこの地の岩塩層が利用され始めた。この資源が、ハルシュタットの町の洗練された建造物に見られるような、20世紀中頃までのこの地方の繁栄の礎となった。

source: NFUAJ

Culturele landschap van Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut

De menselijke activiteit in het prachtige landschap van de Salzkammergut begon in de prehistorie met het winnen van zout. De zoutmijn vormde de basis van de welvaart van het gebied tot het midden van de 20e eeuw. De rijkdom wordt weerspiegeld in de mooie architectuur van de stad Hallstatt, wat 'zoutafzetting' betekent. Het landschap speelt een belangrijke rol in de menselijke geschiedenis. Doordat boeren en mijnwerkers duizenden jaren lang de mijnen benutten, is de binnenkant van de berg compleet veranderd. Daarnaast inspireerde het gebied op een culturele manier; de schoonheid en harmonie zijn menigmaal door kunstenaars en schrijvers bezongen.

Source: unesco.nl

Hallstatt © Sacred sites
Справка: 806
Год внесения: 1997
Критерии: (iii)(iv)
Центральная зона: 28446.2000 Ha
Буферная зона: 20013.9000 Ha
top