Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Город Бамберг

Town of Bamberg

From the 10th century onwards, this town became an important link with the Slav peoples, especially those of Poland and Pomerania. During its period of greatest prosperity, from the 12th century onwards, the architecture of Bamberg strongly influenced northern Germany and Hungary. In the late 18th century it was the centre of the Enlightenment in southern Germany, with eminent philosophers and writers such as Hegel and Hoffmann living there.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ville de Bamberg

Depuis le Xe siècle, cette ville est devenue un lien important avec les peuples slaves d'Europe de l'Est, spécialement ceux de Pologne et de Poméranie. Durant sa période de prospérité, à partir du XIIe siècle, l'architecture de Bamberg a fortement influencé l'Allemagne du Nord et la Hongrie. À la fin du XVIIIe siècle, c'était le centre des Lumières pour le sud de l'Allemagne, avec des philosophes et écrivains éminents comme Hegel et E.T.A. Hoffmann.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة بامبرغ

منذ القرن العاشر، أصبحت هذه المدينة أحد أهم الروابط مع الشعوب السلافية القادمة من أوروبا الشرقية، لا سيما من بولندا وبوميرانيا. خلال فترة الازدهار التي عرفتها مدينة بامبرغ وبشكل خاص منذ القرن الثاني عشر، أثّرت هندستها المعمارية بشكل كبير على المانيا الشمالية والمجر (هنغاريا). وفي نهاية القرن الثامن عشر، اعتُبرت مركز الأنوار بالنسبة إلى جنوب ألمانيا، لا سيما وأن فلاسفة وكتابا مهمين على غرار هيغل و إ.ت.أ هوفمان انبثقوا منها.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

班贝格城

 从公元10世纪开始,这座城市就成为联系斯拉夫民族,尤其是波兰人和波美拉尼亚人的重要纽带。自12世纪以来,在其鼎盛时期,班贝格城的建筑风格对德国北部和匈牙利产生了极大影响。18世纪末,班贝格城成为德国南部启蒙运动的中心,吸引了黑格尔和霍夫曼等知名的哲学家和作家来居于此。

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Город Бамберг

Начиная с X в. этот город являлся важным связующим звеном со славянскими народами, особенно из Польши и Померании. В период наибольшего расцвета, начавшегося с XII в., архитектура Бамберга оказывала большое влияние в северной Германии и Венгрии. В конце XVIII в. город стал центром просвещения в южной Германии, где жили выдающиеся философы и писатели, такие как Гегель и Гофман.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad de Bamberg

A partir del siglo X, Bamberg constituyó un importante punto de contacto e intercambios con los pueblos eslavos de Europa Oriental, en particular los polacos y los pomeranos. En su época de prosperidad, iniciada en el siglo XII, su arquitectura ejerció una influencia considerable en la del norte de Alemania y Hungría. A finales del siglo XVIII, Bamberg se convirtió en el foco principal de la Ilustración del sur de Alemania. Contó entre sus ciudadanos a filósofos y escritores ilustres como Hegel y Hoffmann.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

バンベルクの町
ドイツ南部、バイエルン州の都市。900年ごろ開かれ、11世紀初頭には司教座が設けられ、オットー朝の中心都市となるとともに、大聖堂が建立された。13世紀にはランス大聖堂の双塔を模するなど、ロマネスクの面影を濃く残しつつゴシック様式で再建された。ゴシック時代からルネサンスにかけて経済的にも栄え、有名な市庁舎、広場などが立ち、17~18世紀には新宮殿、ベッテインガーハウスが建立された。

source: NFUAJ

Bamberg (stad)

Bamberg werd vanaf de 10e eeuw een belangrijke schakel met de Slavische volkeren, in het bijzonder met die uit Polen en Pommeren. Tijdens de periode van de grootste welvaart – vanaf de 12e eeuw – heeft de architectuur van de stad Noord-Duitsland en Hongarije sterk beïnvloed. In de late 18e eeuw was Bamberg het centrum van de Verlichting in Zuid-Duitsland; De vooraanstaande filosoof Hegel en auteur Hoffmann woonden er. Het is nooit een industriestad geworden omdat handel, met name in hop, de economische basis bleef. Bamberg is een toonbeeld van een Midden-Europese stad met een middeleeuws stadsontwerp en veel bouwwerken uit die tijd.

Source: unesco.nl

Town of Bamberg © Pressestelle Stadt Bamberg
Справка: 624
Год внесения: 1993
Критерии: (ii)(iv)
Центральная зона: 142.0000 Ha
Буферная зона: 444.0000 Ha
top