Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Исторический центр города Бухара

Historic Centre of Bukhara

Bukhara, which is situated on the Silk Route, is more than 2,000 years old. It is the most complete example of a medieval city in Central Asia, with an urban fabric that has remained largely intact. Monuments of particular interest include the famous tomb of Ismail Samani, a masterpiece of 10th-century Muslim architecture, and a large number of 17th-century madrasas.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Centre historique de Boukhara

Située sur la Route de la soie, Boukhara a plus de 2 000 ans. C'est l'exemple le plus complet d'une ville médiévale d'Asie centrale dont le tissu urbain est resté majoritairement intact, avec de nombreux monuments dont la célèbre tombe d'Ismaël Samani, chef-d'œuvre de l'architecture musulmane du Xe siècle, et de nombreuses medersa du XVIIe siècle.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

وسط بخارى التاريخي

تأسَّست مدينة بخارى التي تقع على طريق الحرير، منذ أكثر من 2000 عام. وهي المثال الأكثر كمالاً للمدينة االت ترقى إلى القرون الوسطى في وسط آسيا حيث بقي النسيج المدني سليماً بالإجمال، بالإضافة إلى آثار عديدة نذكر منها قبر اسماعيل الساماني الشهير، وهو تحفة من الهندسة الإسلامية التي تعود إلى القرن الخامس، والعديد من المدارس في القرن السابع عشر.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

布哈拉历史中心

丝绸之路上的布哈拉已有两千多年的历史。在中亚城市之中,它完好地保存了绝大多数建筑物,是中世纪城市的典范。其中著名的纪念物有伊斯梅尔·萨马尼的著名墓碑,公元10世纪穆斯林的建筑杰作以及17世纪的一批建筑。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Исторический центр города Бухара

Возраст Бухары, расположенной на Великом Шелковом пути, превышает 2 тыс. лет. Это наиболее целостный образец средневекового города в Средней Азии, с почти не измененной городской планировкой. Наибольший интерес представляют такие памятники как гробница Исмаила Самани – шедевр исламской архитектуры X в., - а также многочисленные медресе XVII в.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Centro histórico de Bujara

Situada en la Ruta de la Seda, Bujara tiene más de 2.000 años de antigüedad. Es el ejemplo más completo de ciudad medieval existente en el Asia Central y su tejido urbano primigenio se ha conservado intacto en su mayor parte. Posee numerosos monumentos, entre los que destacan la célebre tumba de Ismail Samani, obra maestra de la arquitectura musulmana del siglo X, y varias madrazas del siglo XVII.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ブハラ歴史地区

source: NFUAJ

Historisch centrum van Bukhara

De stad Bukhara ligt aan de Zijderoute en is meer dan 2000 jaar oud. Bukhara geldt als het meest complete voorbeeld van een middeleeuwse plaats in Centraal-Azië, met een stedelijk karakter dat nog grotendeels intact is. Monumenten die zijn overgebleven zijn onder andere de beroemde graftombe van Ismail Samani, indrukwekkend door z'n sobere elegantie en een meesterwerk van islamitische architectuur uit de 10e eeuw. Tijdens de 11e eeuw werd de opvallende Poi-Kalyan-minaret gebouwd – een meesterwerk qua decoraties van baksteen – samen met het grootste deel van de Magoki Attori-moskee en het Chashma Ayub-heiligdom. Uit de 17e eeuw resteert nog een groot aantal madrassas.

Source: unesco.nl

Справка: 602bis
Год внесения: 1993
Критерии: (ii)(iv)(vi)
Центральная зона: 216.0000 Ha
Буферная зона: 339.0000 Ha
top