Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Старый город в Сане

Old City of Sana'a

Situated in a mountain valley at an altitude of 2,200 m, Sana’a has been inhabited for more than 2,500 years. In the 7th and 8th centuries the city became a major centre for the propagation of Islam. This religious and political heritage can be seen in the 103 mosques, 14 hammams and over 6,000 houses, all built before the 11th century. Sana’a’s many-storeyed tower-houses built of rammed earth (pisé) add to the beauty of the site.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Vieille ville de Sana'a

Édifiée dans une vallée de montagne à 2 200 m d’altitude, Sana’a a été habitée depuis plus de 2 500 ans. Aux VIIe et VIIIe siècles, la ville est devenue un important centre de propagation de l’islam. On retrouve ce patrimoine religieux et politique dans ses 106 mosquées, ses 12 hammams et ses 6 500 maisons qui datent tous d’avant le XIe siècle. Les maisons-tours aux nombreux étages et les maisons de pisé anciennes ajoutent encore à la beauté du site.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة صنعاء القديمة

بنيت صنعاء في واد جبلي يرتفع الى 2200 متر وأصبحت مأهولة بالسكان منذ أكثر من 2500 سنة. وتحولت المدينة في القرنين السابع والثامن الى مركز هام لنشر الإسلام، فحافظت على تراث ديني وسياسي يتجلى في 106 مساجد و21 حماماً و6500 منزل تعود الى ما قبل القرن الحادي عشر. أما المساكن البرجية المتعددة الطبقات ومنازل الآجر القديمة فتزيد الموقع جمالاً.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

萨那古城

萨那坐落于海拔2200米的山谷里,人类在那里的居住历史已超过2500年。在公元7世纪和8世纪期间,此城成为伊斯兰教的主要传播中心。其中的政治和文化遗产包括103座清真寺、14座哈玛姆寺和6000间会所,全部建于11世纪前。萨那城的多层塔楼为景点增添了美丽。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Старый город в Сане

Сана, расположенная в горной долине на высоте 2200 м над уровнем моря, населена уже более 2,5 тыс. лет. В VII-VIII вв. город стал крупным центром распространения ислама. О религиозном прошлом и политической жизни Саны можно судить по 103 мечетям, 14 общественным баням («хаммамы») и более 6 тыс. жилым домам; все они возведены до XI в. Многоэтажные жилые дома Саны, построенные из утрамбованной земли – «писе» - придают городу особый колорит.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad vieja de Sana’a

Edificada en un valle situado a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, la ciudad de Sana’a tiene más de 2.500 años de historia. En los siglos VII y VIII fue un importante centro de propagación de la religión islámica. El legado de su esplendoroso pasado político y religioso lo atestiguan sus 103 mezquitas, 14 casas de baños públicos (hammam) y 6.000 viviendas construidas con anterioridad al siglo XI. Las casas-torre de múltiples pisos, edificadas con tierra apisonada, contribuyen a realzar la belleza del sitio.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

サナア旧市街
首都サナアの中心地ターヒル広場。この東半分に、旧市街の面影がよく残っている。かつては5つの門と64のミナレットが建っていたが、今はイエメン門がよく保存されている。中でもひときわ大きなモスクは金曜モスクと呼ばれている。旧市街に林立する塔状建造物は5~8階建ての住居群で、1世紀以後という最古の文明の中に今なお人びとが生活しているところに、この世界遺産の大きな特色がある。

source: NFUAJ

Oude stad van Sana’a

Sana’a wordt al meer dan 2.500 jaar bewoond. De oude stad ligt in een bergdal op een hoogte van 2.200 meter. In de 7e en 8e eeuw werd de stad een belangrijk centrum voor de verspreiding van de islam. Dit religieuze en politieke erfgoed komt tot uiting in de 103 moskeeën, 14 hammams en meer dan 6.000 huizen, die allemaal zijn gebouwd vóór de 11e eeuw. De gebouwen tonen een uitzonderlijk vakmanschap met betrekking tot het gebruik van lokale materialen en technieken. De huizen en openbare gebouwen van Sana’a zijn een goed voorbeeld van traditionele islamitische bewoning.

Source: unesco.nl

Справка: 385
Год внесения: 1986
Критерии: (iv)(v)(vi)
Центральная зона: Ha
top