Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Исторический город мечетей Багерхат

Historic Mosque City of Bagerhat

Situated in the suburbs of Bagerhat, at the meeting-point of the Ganges and Brahmaputra rivers, this ancient city, formerly known as Khalifatabad, was founded by the Turkish general Ulugh Khan Jahan in the 15th century. The city’s infrastructure reveals considerable technical skill and an exceptional number of mosques and early Islamic monuments, many built of brick, can be seen there.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ville-mosquée historique de Bagerhat

Au cœur des faubourgs de Bagerhat, au confluent du Gange et du Brahmapoutre, la ville ancienne, autrefois appelée Khalifatabad, fut fondée au XVe siècle par le général turc Ulugh Khan Jahan. Cette cité, dont les infrastructures attestent d’une grande maîtrise technique, regroupe un nombre exceptionnel de mosquées et de monuments anciens islamiques, dont beaucoup sont construits en brique.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

المدينة التاريخية - المسجد في باغرهات

وسط الأحياء المجاورة لباغرهات، عند ملتقى الغانج والبراهمابوتر، تمّ تأسيس المدينة القديمة التي كانت في السابق تدعى خليفة آباد في القرن الخامس عشر على يد الجنرال التركي أولغ خان جاهان. وتجمع هذه المدينة التي تشهد بنيتها التحتية على تمرّس فني كبير عدداً استثنائياً من المساجد والنصب القديمة الإسلامية التي بُني الكثير منها بالقرميد.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

巴凯尔哈特清真寺历史名城

这座古城位于巴凯尔哈特(Bagerht)城外的恒河(Ganges)和布拉马普特拉河(Brahmaputra)的交汇处。古城原名卡理法塔巴德(Khalifatabad),是由一位名叫乌鲁格哈贾汗(Ulugh Khan Jahan)的土耳其将军于公元15世纪建立的。城市的基础设施建设令人叹为观止,体现出很高的建筑技术和工艺。城中还有大量砖结构的清真寺和早期伊斯兰古迹。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Исторический город мечетей Багерхат

Старинный город, ранее известный как Халифатабад и расположенный в пригороде Багерхата у слияния Ганга и Брахмапутры, был основан тюркским полководцем Улуг Хан Джаханом в XV в. Структура города свидетельствует о значительном техническом мастерстве. Здесь и сегодня можно увидеть множество мечетей и древних исламских монументов, многие из которых построены из кирпича.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad-mezquita histórica de Bagerhat

Esta antigua ciudad, antaño llamada Khalifatabad, fue fundada en el siglo XV por el general turco Ulugh Khan Jahan y está ubicada en los arrabales de Bagerhat, en la confluencia de los ríos Ganges y Brahmaputra. Dotada de infraestructuras que atestiguan la pericia técnica de sus constructores, esta ciudad histórica posee gran número de mezquitas y monumentos islámicos antiguos, construidos principalmente con ladrillo.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

バゲルハットのモスク都市
クルナ地方の小都市バゲルハート西部にあるイスラーム遺跡。12世紀末からイスラーム教が浸透し、15世紀にトルコ系の武将の下で栄えたこの町には多くのモスクが建設された。しかし6、5km四方に散在する建造物の多くは崩壊しており、はっきり分かっている建物は八つのモスクと墓だけである。なかでもジャー・ガンバ・モスクが象徴的である。

source: NFUAJ

Historische moskee-stad van Bagerhat

De eeuwenoude stad, voorheen bekend onder de naam Khalifatabad, ligt in de buitenwijken van Bagerhat, op de plek waar de rivieren de Ganges en de Brahmaputra elkaar ontmoeten. De stad werd in de 15e eeuw gesticht door de Turkse generaal Ulugh Khan Jahan. Vandaag de dag valt deze oude stad nog steeds op door de technisch vernuftige infrastructuur – aan- en afvoer van water, reservoirs, wegen en bruggen – en de dichtheid van vroeg-islamitische, religieuze monumenten, de meeste van baksteen. Ander opvallend punt is dat er geen vestingwerken zijn. Die waren niet nodig aangezien men zich bij gevaar terugtrok in de ondoordringbare moerassen van de Sunderbans.

Source: unesco.nl

Справка: 321
Год внесения: 1985
Критерии: (iv)
top