Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor

Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor

This property is a 5,000 km section of the extensive Silk Roads network, stretching from Chang’an/Luoyang, the central capital of China in the Han and Tang dynasties, to the Zhetysu region of Central Asia. It took shape between the 2nd century BC and 1st century AD and remained in use until the 16th century, linking multiple civilizations and facilitating far-reaching exchanges of activities in trade, religious beliefs, scientific knowledge, technological innovation, cultural practices and the arts. The thirty-three components included in the routes network include capital cities and palace complexes of various empires and Khan kingdoms, trading settlements, Buddhist cave temples, ancient paths, posthouses, passes, beacon towers, sections of The Great Wall, fortifications, tombs and religious buildings.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Routes de la soie : le réseau de routes du corridor de Chang’an-Tian-shan

Cette section des Routes de la soie s’étend sur 5 000 km, de Chang’an/Luoyang, capitale centrale de la Chine sous les dynasties Han et Tang, jusqu’à la région de Jetyssou, en Asie centrale. Ce corridor a pris forme entre le IIe siècle av. J.-C. et le Ier siècle apr. J.-C. ; il a été utilisé jusqu’au XVIe siècle, reliant de nombreuses civilisations et facilitant des échanges à longue distance en matière de commerce mais aussi de croyances religieuses, de connaissances scientifiques, d’innovations technologiques, de pratiques culturelles et artistiques. Parmi les 33 sites inclus dans la nomination figurent d’importants ensembles de villes/palais de différents empires ou royaumes de khans, des établissements de commerce, des temples de grottes bouddhistes, des voies antiques, des relais de poste, des cols, des tours balises, des parties de la Grand Muraille, des fortifications, des tombes et des édifices religieux.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ruta de la Seda: red viaria del corredor Chang'an-Tianshan

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

シルクロード:長安-天山回廊の交易路網
長安-天山回廊の交易路網は、ローマからアジア各地、日本までを相互に結び、文明発展の一端を担った「シルクロード」の一部。中国の洛陽や長安から河西回廊を抜け、天山山脈の南北を通り中央アジアのタラス渓谷へと至る、総延長距離約8700㎞に及ぶ交易路網である。登録された33の構成資産は、交易路沿いに点在する宮殿跡、交易拠点、石窟寺院や要塞跡などで、長安-天山回廊の交易路網が紀元前2世紀から後16世紀にかけて、文化と人の交流、宗教の伝播に多大な影響力を持っていたことを示している。

source: NFUAJ

Zijderoute: het routenetwerk van de Tian-shan doorgang

Deze site is een 5.000 km lange sectie van de veel langere Zijderoute en strekt zich uit van Chang’an/Luoyang – de centrale hoofdstad van China in de Han en Tang dynastieën – tot de Zhetysu regio van Centraal-Azië. De route ontstond tussen de tweede eeuw voor en de eerste eeuw na Christus en bleef in gebruik tot de 16e eeuw. Het zijdenetwerk verbond veel beschavingen en maakte vergaande uitwisselingen mogelijk van handelsactiviteiten, religieuze opvattingen, wetenschappelijke kennis, technologische innovatie, culturele praktijken en kunsten. De 33 gebieden die bij de route horen bestaan uit hoofdsteden en paleiscomplexen van meerdere rijken en Khan koninkrijken, handelsnederzettingen, boeddhistische grottempels, oude paden, posthuizen, passen, wachttorens, delen van de Chinese Muur, vestingwerken, graven en religieuze gebouwen.

Source: unesco.nl

Silk Roads: Initial Section of the Silk Roads, the Routes Network of Tian-shan Corridor © Valery Kolchenko
Справка: 1442
Год внесения: 2014
Критерии: (ii)(iii)(v)(vi)
Центральная зона: 42668.1600 Ha
Буферная зона: 189963.1000 Ha
top