Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Heritage of Mercury. Almadén and Idrija

Heritage of Mercury. Almadén and Idrija

The property includes the mining sites of Almadén (Spain), where mercury (quicksilver) has been extracted since antiquity, and Idrija (Slovenia), where mercury was first found in AD1490. The Spanish property includes buildings relating to its mining history, including Retamar Castle, religious buildings and traditional dwellings. The site in Idrija notably features mercury stores and infrastructure, as well as miners’ living quarters, and a miners’ theatre. The sites bear testimony to the intercontinental trade in mercury which generated important exchanges between Europe and America over the centuries. Together they represent the two largest mercury mines in the world, operational until recent times.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Patrimoine du mercure. Almadén et Idrija

Le bien inclut les sites miniers d'Almadén (Espagne), où le mercure (vif-argent) a été extrait depuis l'Antiquité, et d’Idrija (Slovénie), où du mercure a été trouvé pour la première fois en 1490 après J.-C. La partie espagnole du bien comprend des bâtiments liés à l'histoire minière du site, notamment le château Retamar, des édifices religieux et des puits traditionnels. Le site d'Idrija présente notamment des entrepôts de mercure et des infrastructures, ainsi que des cités de mineurs et un théâtre des mineurs. Le site témoigne du commerce intercontinental du mercure qui a généré d'importants échanges entre l'Europe et l'Amérique pendant des siècles. Les deux sites sont les deux plus grandes mines de mercure au monde et sont restés en fonctionnement jusqu'à une période récente.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Patrimonio del mercurio (Almadén e Idria)

El sitio comprende las minas de Almadén, en España, donde se ha extraído mercurio (azogue) desde la antigüedad y las de Idria, en Eslovenia, donde se halló mercurio por primera vez en el año 1490. El sitio español incluye varios lugares relacionados con su historia minera, como el castillo de Retamar, edificios religiosos y pozos tradicionales. En Idria hay almacenes e infraestructura relacionada con el mercurio, así como viviendas de mineros y un teatro. Ambos sitios dan testimonio del comercio intercontinental del mercurio, que generó importantes intercambios entre Europa y América durante siglos. Las de Almadén e Idria son las minas de mercurio más grandes del mundo y estuvieron operativas hasta hace pocos años.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

水銀関連遺産:アルマデンとイドリア
スペインのアルマデンとスロベニアのイドリアは、近年まで世界最大だった水銀鉱山。それぞれ古代と中世を起源とし、以来、水銀精錬に特化した技術的・社会的なシステムを構築して発展した。銀の精錬に必要不可欠な水銀生産を掌握したことで、市場での主導権を獲得したこれらの鉱山は、短期間で新旧大陸間交易の中心となり、近代の水銀精錬における社会構築やライフスタイルを象徴するものとなった。構成遺産には多数の竪坑の遺構も含まれ、地上の施設や資料館には水銀精錬に関連した遺物が展示されている。

source: NFUAJ

Erfgoed van kwik in Almadén en Idrija

Dit erfgoed bestaat uit de Spaanse mijn van Almadén, waar kwik werd gewonnen sinds de oudheid en de Sloveense mijn van Idrija, waar in 1490 na Christus voor het eerst kwik werd gevonden. Het Spaanse gebied heeft bouwwerken die te maken hebben met de mijnbouwgeschiedenis, waaronder het kasteel Retamar, religieuze gebouwen en traditionele woningen. De omgeving in Idrija kent vooral opslagplaatsen voor kwikzilver en de daaraan gerelateerde infrastructuur, maar ook woningen en een theater voor de mijnwerkers. De plekken getuigen van de intercontinentale kwikhandel, die belangrijke uitwisselingen tussen Europa en Amerika genereerde. Samen vertegenwoordigen ze de twee grootste kwikmijnen ter wereld, tot voor kort nog operationeel.

Source: unesco.nl

Brus’s Klaže, water barrier on the Belca creek © Municipality of Idrija
Справка: 1313rev
Год внесения: 2012
Критерии: (ii)(iv)
Центральная зона: 104.1000 Ha
Буферная зона: Ha
top