Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Isla monástica de Reichenau

Monastic Island of Reichenau

The island of Reichenau on Lake Constance preserves the traces of the Benedictine monastery, founded in 724, which exercised remarkable spiritual, intellectual and artistic influence. The churches of St Mary and Marcus, St Peter and St Paul, and St George, mainly built between the 9th and 11th centuries, provide a panorama of early medieval monastic architecture in central Europe. Their wall paintings bear witness to impressive artistic activity.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Île monastique de Reichenau

L'île de Reichenau, sur le lac de Constance, conserve les vestiges d'un monastère bénédictin, fondé en 724, qui a connu un remarquable rayonnement spirituel, intellectuel et artistique. Les églises Sainte-Marie et Marcus, Saint-Pierre et Saint-Paul, et Saint-Georges, édifiées en majeure partie entre le IXe et le XIe siècle, offrent un panorama de l'architecture monastique du début du Moyen Age en Europe centrale. Leurs peintures murales attestent d'une impressionnante activité artistique.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

جزيرة رايخيناو الرهبانية

تحتفظ جزيرة رايخيناو الواقعة على بحيرة كونستانس ببقايا دير لرهبان البينيدكتيين تأسس في العام 724وعرف إشعاعاً روحياً وفنياً وفكرياً كبيراً جداً. وتقدّم كنائس القديسة مريم وماركس والقديس بطرس والقديس بولس والقديس جاورجيوس، التي شيّدت في غالبيتها بين القرنين التاسع والحادي عشر، بانوراما عن الهندسة المعمارية الرهبانية التي تعود إلى بدايات العصور الوسطى في أوروبا الوسطى. وتشهد جدرانياتها على النشاط الفني الكبير.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

赖谢瑙修道院之岛

德国康斯坦茨湖(Lake Constance)中的赖谢瑙岛上完好地保存着贝纳迪克汀修道院(Benedictine monastery)的历史遗迹。该修道院建于公元724年,在宗教、认知和艺术方面都曾有过巨大影响。岛上的圣玛丽与马库斯教堂、圣彼得教堂、圣保罗教堂和圣乔治教堂都建于公元9世纪至11世纪之间,为中世纪早期的修道院式建筑提供了一幅可贵的全景图。教堂里的壁画则是各种影响深远的艺术活动的见证。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Монастырский остров Райхенау

На острове Райхенау на Боденском озере сохранились остатки бенедектинского монастыря, основанного в 724 г. и имевшего большое духовное, интеллектуальное и художественное влияние. Церкви Св. Марии и Марка, Св. Петра и Павла и Св. Георгия, в основном построенные в IX-XI вв., создают картину монастырской архитектуры раннего средневековья в Центральной Европе. Их настенные росписи являются образцами высокого художественного мастерства.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Isla monástica de Reichenau

Situada en el lago Constanza, la Isla Reichenau conserva vestigios de un monasterio benedictino, fundado en el año 724, que ejerció una gran influencia espiritual, intelectual y artística. Las tres iglesias de Santa María y San Marcos, San Pedro y San Pablo, y San Jorge, construidas entre los siglos IX y XI, ofrecen una visión de conjunto de la arquitectura monástica medieval de Europa Central. Sus numerosos murales atestiguan la existencia de una extraordinaria actividad artística.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

僧院の島ライヒェナウ
ドイツ南西部、コンスタンツ湖に浮かぶライヒェナウ島。最初の修道院は724年に創立されたベネディクト会修道院で、簡素なホール式教会と修道士集会所の遺構がある。ほかに9~11世紀に建設された聖マリア大聖堂、聖ペテロ教会、聖パウロ教会、聖ゲオルク修道院などもある。さながら中央ヨーロッパにおける中世初期の修道院・教会建築のパノラマの観を呈している。中世初期における修道院文化の重要な中心地であった。

source: NFUAJ

Kloostereiland Reichenau

Het eiland Reichenau in het Bodenmeer bewaart de sporen van het Benedictijner klooster, dat in 724 werd gesticht en een opmerkelijke geestelijke, intellectuele en artistieke invloed uitoefende. De kerken van Maria en Marcus, Petrus en Paulus, en Gregorius, die voornamelijk tussen de 9e en 11e eeuw gebouwd zijn, zorgen voor een panorama van vroege middeleeuwse kloosterarchitectuur in Centraal-Europa. Hun muurschilderingen getuigen van een indrukwekkende artistieke activiteit. Het klooster van Reichenau was een artistiek centrum van grote betekenis voor de geschiedenis van de kunst in Europa in de 10e en 11e eeuw, zoals te zien is aan zijn muurschilderingen en ornamenten.

Source: unesco.nl

Monastic Island of Reichenau
Referencia: 974
Año de inscripción: 2000
Criterios: (iii)(iv)(vi)
top