Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Stari Ras y Sopoćani

Stari Ras and Sopoćani

On the outskirts of Stari Ras, the first capital of Serbia, there is an impressive group of medieval monuments consisting of fortresses, churches and monasteries. The monastery at Sopoćani is a reminder of the contacts between Western civilization and the Byzantine world.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Vieux Ras avec Sopoćani

Aux environs de l’ancienne ville de Ras, première capitale de la Serbie, un impressionnant groupe de monuments médiévaux comprenant des forteresses, des églises et des monastères, dont celui de Sopoćani, rappellent les contacts entre les civilisations occidentales et le monde byzantin.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة ستاري راس القديمة وسوبوتشاني

في ضواحي مدينة راس القديمة التي كانت العاصمة الأولى لصربيا، تعود الروابط بين الحضارات الغربية والعالم البيزنظي الى الذاكرة إزاء مجموعة مثيرة من النصب التي تُرقى الى القرون الوسطى والمؤلفة من قلاع وكنائس وأديرة كدير سوبوتشاني .

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

斯塔里斯和索泼查尼修道院

塞尔维亚的第一个首都位于斯塔里斯的郊区。这里有一系列令人印象深刻的中世纪遗址包括城堡、教堂和修道院。索泼查尼修道院是西方文明和拜占庭世界之间联系的见证。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Древний город Стари-Рас и монастырь Сопочани

На окраине Стари-Рас, первой столицы Сербии, находится выразительная группа средневековых памятников, состоящая из крепостей, церквей и монастырей. Монастырь Сопочани – это напоминание о связях между западной цивилизацией и византийским миром.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Stari Ras y Sopoćani

En los alrededores de la antigua ciudad de Ras, primera capital de Serbia, un conjunto impresionante de monumentos medievales formado por fortalezas, iglesias y monasterios, entre los que destaca el de Sopoćani, testimonio histórico excepcional de los contactos entre la civilización occidental y el mundo bizantino.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

スタリ・ラスとソポチャニ

source: NFUAJ

Stari Ras and Sopoćani

Stari Ras was de eerste hoofdstad van Servië. Aan de rand van de stad staat een aantal indrukwekkende middeleeuwse monumenten, bestaand uit forten, kerken en kloosters. Het klooster van Sopoćani is een herinnering aan de contacten tussen de westerse beschaving en de Byzantijnse wereld. Dit klooster werd in 1260 gebouwd door koning Uros I als rustplaats voor de as van zijn ouders en voor zijn eigen graf. Het gebouw is opmerkelijk vanwege zijn uitzonderlijke fresco’s, die van onschatbare waarde zijn. Ze bevatten historische aanwijzingen met betrekking tot de familie van de stichter van het klooster.

Source: unesco.nl

Stari Ras and Sopocani © Lumen roma
Referencia: 96
Año de inscripción: 1979
Criterios: (i)(iii)
Zona central: 198.7200 Ha
Zona de amortiguación: 9935.8400 Ha
top