Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Parque Nacional Histórico y Cultural de la Antigua Merv

State Historical and Cultural Park “Ancient Merv”

Merv is the oldest and best-preserved of the oasis-cities along the Silk Route in Central Asia. The remains in this vast oasis span 4,000 years of human history. A number of monuments are still visible, particularly from the last two millennia.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Parc national historique et culturel de l’« Ancienne Merv »

Merv est la plus ancienne et la mieux préservée des cités-oasis le long de la Route de la soie en Asie centrale. Les vestiges de cette vaste oasis couvrent quatre milliers d'années d'histoire humaine, et un certain nombre de monuments, particulièrement des deux derniers millénaires, restent visibles.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

المنتزه الوطني التاريخي والثقافي في مدينة مرو القديمة

تعد مرو أقدم المدن الواحات واكثرها سلامة. وقد شُيدت على طريق الحرير في آسيا الوسطى، وتغطي آثار هذه الواحة الشاسعة 4 آلاف سنة من التاريخ البشري. ويمكن التعرف فيها الى عدد من النصب المتبقية ولا سيما تلك العائدة منها الى الألفيتين الأخيرتين.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

梅尔夫历史与文化公园

梅尔夫是中亚地区丝绸之路沿线最古老、保存最完好的绿洲城市。这片宽阔的绿洲横跨了4000年的人类历史,至今仍保留着许多纪念性的建筑,尤其是过去2000年来的建筑。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Государственный историко-культурный парк Древний Мерв

Древний Мерв – это старейший среднеазиатский город, располагавшийся на Великом Шелковом пути. История этого обширного оазиса насчитывает 4 тыс. лет. До наших дней дошел целый ряд памятников Мерва, причем наиболее хорошо сохранились объекты, относящиеся к двум последним тысячелетиям.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Parque Nacional Histórico y Cultural de la Antigua Merv

Merv es la más antigua y la mejor conservada de las ciudades-oasis que jalonaban la ruta de la seda en el Asia Central. Sus vestigios son testigos de 4.000 años de historia y, entre ellos, se pueden ver todavía algunos monumentos construidos en los dos últimos milenios.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

国立歴史文化公園“古代メルフ”
トルクメニスタン、マルギアーナ(ムルガブ川流域地方の古名)の旧中心都市。中央アジアのシルクロード沿いのオアシス都市のなかでも、最古の、また最も良好に保存されている都市址である。前1千年紀半ばに興隆し、パルティア時代とササン朝時代初期に栄えた。その後盛衰を繰り返したが、19世紀に廃墟と化した。古代の女神や動物の土偶、中世の骨壷や彩画陶器などの美術的遺物、セルジューク帝国のスルタン・サンジャルの霊廟、パルティア時代のストゥーパ跡などが残る。

source: NFUAJ

Historisch en cultureel staatspark ‘Oud Merv’

Merv is de oudste en best bewaard gebleven oasestad langs de Zijderoute in Centraal Azië. De overblijfselen in deze uitgestrekte oase omvatten 4000 jaar menselijke geschiedenis. Het historische stadscentrum van Merv bestaat uit een reeks aangrenzende ommuurde steden. Erk Kala (20 hectare) is een ommuurde waterburcht met een interne citadel. Gyaur Kala is bijna vierkant met muren die ongeveer 2 kilometer lang zijn. Binnenin zijn de Beni Makhan-moskee met z'n waterbak, een boeddhistische stoepa en klooster en het 'Ovale Gebouw' te vinden. Binnen de muren van Sultan Kala ligt het Mausoleum van Sultan Sanjar (1118-1157), dat oorspronkelijk deel uitmaakte van een groot religieus complex.

Source: unesco.nl

Referencia: 886
Año de inscripción: 1999
Criterios: (ii)(iii)
Zona central: 353.2400 Ha
Zona de amortiguación: 883.3000 Ha
top