Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Templo del Cielo, altar imperial de sacrificios en Beijing

Temple of Heaven: an Imperial Sacrificial Altar in Beijing

The Temple of Heaven, founded in the first half of the 15th century, is a dignified complex of fine cult buildings set in gardens and surrounded by historic pine woods. In its overall layout and that of its individual buildings, it symbolizes the relationship between earth and heaven – the human world and God's world – which stands at the heart of Chinese cosmogony, and also the special role played by the emperors within that relationship.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Temple du Ciel, autel sacrificiel impérial à Beijing

Fondé dans la première moitié du XVe siècle, le temple du Ciel forme un ensemble majestueux de bâtiments dédiés au culte, situés dans des jardins et entourés de pinèdes historiques. Son agencement global, comme celui de chaque édifice, symbolise la relation entre le ciel et la terre – le monde humain et le monde divin – essence de la cosmogonie chinoise, ainsi que le rôle particulier des empereurs dans cette relation.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

المعبد السماوي، المذبح الإمبراطوري في بيجينغ

تأسس المعبد السماوي في النصف الأوّل من القرن الخامس عشر وهو يُشكّلمجموعةً عظيمةً من المباني المكرّسة للعبادة والقائمة في حدائق تحيط بها غابات الصنوبر التاريخيّة. وفي ترتيبها الشامل كما في ترتيب كلٍّ منها ما يرمز إلى العلاقة بين السماء والأرض – عالم البشر وعالم الآلهة – وهي العلاقة القائمة في صلب علم نشأة الكون الصيني كما إلى دور الأباطرة المميز في هذه العلاقة.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

北京皇家祭坛—天坛

天坛,建于15世纪上半叶,座落在皇家园林当中,四周古松环抱,是保存完好的坛庙建筑群。无论在整体布局还是单一建筑上,都反映出天地之间(即人神之间)的关系,而这一关系在中国古代宇宙观中占据着核心位置。同时,这些建筑还体现出帝王在这一关系中所起的独特作用。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Храм Неба: императорский жертвенный алтарь в Пекине

Храм Неба, основанный в первой половине XV в., - это величественный комплекс прекрасных культовых зданий, размещенный посреди садов и окруженный старинными сосновыми посадками. Своей общей планировкой и отдельными сооружениями он символизирует отношения между землей и небом – миром людей и миром Бога (эта идея находится в центре китайской космогонии), а также ту особую роль, которую в этих отношениях играют императоры.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Templo del Cielo, altar imperial de sacrificios en Beijing

Fundado en la primera mitad del siglo XV, el Templo del Cielo es un conjunto majestuoso de santuarios edificados entre jardines y rodeados de pinares centenarios. Su trazado general y el de cada uno de sus edificios simbolizan la relación entre cielo y tierra, esencia de la cosmogoní­a china, y la función especial desempeñada por los emperadores en esa relación.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

天壇:北京の皇帝の廟壇
天壇は中国で冬至の日、即位の大典の直前や親征出発前などに、中国皇帝が天を祀る円形の丘壇。中国人の宇宙観にある天と地との関係や、その関係の中で皇帝の果たす特殊な役割の象徴である。古来首都の南方に設けられ、北京には1420年南方の外城に建造された。清の乾隆帝時代の1749年には拡張され、径を下壇約63m、中壇約45m、上壇約30mとした。1889年焼失したが、10年後に再興された。

source: NFUAJ

Tempel van de hemel: een keizerlijk offeraltaar in Beijing

De tempel van de hemel (tian tan), werd gebouwd in de eerste helft van de 15e eeuw. Het is een complex van cultusgebouwen dat zuidelijk van de Verboden Stad ligt. Het geheel bevindt zich in een omgeving van tuinen en wordt omringd door dubbele muren en oude naaldbomen. De keizers van de Ming en de Qing dynastieën hielden hier plechtige, rituele ceremoniën, waarbij ze door te offeren aan de goden in ruil voor een goede oogst, als bemiddelaar tussen hemel en aarde functioneerden. In het westelijke deel bevindt zich de hal van de keizerlijke onthouding, waar de keizer vastte na het offerritueel.

Source: unesco.nl

Temple of Heaven: an Imperial Sacrificial Altar in Beijing (China) © UNESCO
Referencia: 881
Año de inscripción: 1998
Criterios: (i)(ii)(iii)
Zona central: 215.0000 Ha
Zona de amortiguación: 3155.7500 Ha
top