Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Ir. D.F. Woudagemaal (Estación de bombeo a vapor de D.F. Wouda)

Ir.D.F. Woudagemaal (D.F. Wouda Steam Pumping Station)

The Wouda Pumping Station at Lemmer in the province of Friesland opened in 1920. It is the largest steam-pumping station ever built and is still in operation. It represents the high point of the contribution made by Netherlands engineers and architects in protecting their people and land against the natural forces of water.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ir. D.F. Woudagemaal (station de pompage à la vapeur de D.F. Wouda)

La station de pompage de Wouda à Lemmer, dans la province de Frise, a été ouverte en 1920. C'est la plus grande station de pompage à la vapeur jamais construite et toujours opérationnelle. Elle marque l'apogée de la contribution des architectes et ingénieurs néerlandais à la protection des populations et de leurs terres face aux forces naturelles de l'eau.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

اير.دي.أف. ووداجمال (محطة ضخّ بخارية في دي.أف. وودا)

افتُتحت محطة ضخ وودا في ليمير، في اقليم فريز، في العام 1920. وهي أكبر محطة ضخ تعمل على البخار ولا تزال تعمل حتى اليوم. وتشكّل قمة مساهمة المهندسين الهولنديين في حماية الشعوب والأراضي ضدّ قوى الماء الطبيعية.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

迪•弗•伍达蒸汽泵站

位于弗里斯兰省 (Friesland) 莱默的伍达蒸汽泵站于1920年开始运营,是有史以来最大的蒸汽泵站,至今仍在运转中。这一蒸汽泵站展示了当时荷兰工程师和建筑学家为保护人民和土地与海水进行斗争所做出的极大贡献。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Паровая насосная станция Вауда

Паровая насосная станция Вауда в Леммере, провинция Фрисландия, была открыта в 1920 г. Она является крупнейшей из когда-либо построенных паровых насосных станций и все еще находится в действии. Это выдающееся достижение голландских инженеров и архитекторов, используемое для защиты населения и территории страны от водной стихии.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ir. D.F. Woudagemaal (Estación de bombeo a vapor de D.F. Wouda)

Situada en Lemmer (provincia de Frisia), la estación de bombeo de Wouda entró en servicio en 1920. Es la mayor del mundo de las que funcionan a vapor y sigue en actividad hoy en día. Constituye la máxima contribución de los ingenieros y arquitectos holandeses a la protección de la población y el suelo contra la fuerza natural del agua.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ir.D.F.ヴァウダヘマール(D.F.ヴァウダ蒸気水揚げポンプ場)
オランダ北部、フリースラント州のワォーダ蒸気水揚げポンプ場は1920年に開設された。これはオランダの水力工学の頂点を極めた巨大な蒸気水揚げポンプ場であり、世界最大かつ技術的にも最も進んだ蒸気水揚げポンプである。現在もなお稼動しつづけており、全世界の基準となっている。ワォーダ蒸気水揚げポンプ場は、水という自然の力から人々と国土を守ろうとしたオランダの技術者と建築家の貢献を見事に例証している。

source: NFUAJ

Ir. D.F. Woudagemaal (D.F. Wouda Stoompompstation)

Het Woudagemaal te Lemmer – in de provincie Friesland – werd in 1920 geopend. Het is het grootste stoompompstation ooit gebouwd en nog steeds in bedrijf. Het vertegenwoordigt het hoogtepunt van de bijdrage van Nederlandse ingenieurs en architecten in het beschermen van hun volk en land tegen de natuurlijke krachten van het water. Overtollig water werd oorspronkelijk afgevoerd door middel van windmolens. Het eerste gebruik van stoom voor het wegpompen van water gebeurde in 1825 aan de Arkelse Dam, nabij Gorinchem. De bouw van met stoom aangedreven pompstations bereikte zijn hoogtepunt tussen 1870 en 1885.

Source: unesco.nl

Referencia: 867
Año de inscripción: 1998
Criterios: (i)(ii)(iv)
Zona central: 7.3200 Ha
Zona de amortiguación: 20.6800 Ha
top