Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Plaza Mayor de Bruselas

La Grand-Place, Brussels

La Grand-Place in Brussels is a remarkably homogeneous body of public and private buildings, dating mainly from the late 17th century. The architecture provides a vivid illustration of the level of social and cultural life of the period in this important political and commercial centre.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

La Grand-Place de Bruxelles

La Grand-Place de Bruxelles est un ensemble remarquablement homogène de bâtiments publics et privés, datant principalement de la fin du XVIIe siècle, dont l’architecture résume et illustre de manière vivace la qualité sociale et culturelle de cet important centre politique et commercial.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

الساحة الكبرى في بروكسل

تضم ساحة الغراند بلاس في بروكسل مجموعة متجانسة على نحو رائع من المباني العامة والخاصة التي ترقى بشكل رئيس إلى أواخر القرن السابع عشر وتتميّز بهندستها المعمارية التي تختصر وتجسّد بشكل حيوي النوعية الإجتماعية والثقافية الخاصة بهذا المركز السياسي والتجاري المهم.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

布鲁塞尔大广场

布鲁塞尔大广场是一处卓越的公共和私人建筑混合建筑群,大部分建筑建于17世纪晚期。这些建筑生动诠释了布鲁赛尔这一重要政治、商业中心的社会和文化生活水平。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Площадь Ла-Гранд-Плас в Брюсселе

Площадь Ла-Гранд-Плас в Брюсселе – это выдающийся целостный комплекс общественных и частных зданий, датируемых, главным образом, концом XVII в. Их архитектура ярко иллюстрирует уровень социальной и культурной жизни Брюсселя как важного политического и торгового центра Европы того времени.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Plaza Mayor de Bruselas

La Plaza Mayor de Bruselas es un conjunto extraordinariamente homogéneo de edificios públicos y privados que datan en su mayorí­a del siglo XVII. Su arquitectura es un excelente compendio y una viva ilustración del nivel alcanzado en este periodo por la vida social y cultural en este importante centro polí­tico y comercial.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ブリュッセルのグラン-プラス
ベルギーの首都ブリュッセルは、ブリュッゲとケルンを結ぶ中継地のして発展し始め、毛織物業などで特に15~16世紀に繁栄した。大広場(グラン-プラス)を取り囲む市庁舎(15世紀前半)やギルド・ハウス(17世紀末)、邸宅などは公共建築と市民建築が一体となった代表的な遺構である。大広場周辺には17世紀後半以後の建築物が多いが、それらは政治・経済の中心地として栄えたこの街の、高度な社会的・文化的水準を物語っている。

source: NFUAJ

Grote Markt in Brussel

De Grote Markt in Brussel is een opmerkelijk homogeen geheel van publieke en privégebouwen, grotendeels daterend uit de laat-17e eeuw. De gebouwen aan het plein laten een eclectische en zeer succesvolle vermenging zien van architecturale en artistieke stijlen. De eerste schriftelijke verwijzing naar de Nedermarckt – de oorspronkelijke naam – dateert uit 1174. De huidige naam kwam in gebruik in het laatste kwart van de 18e eeuw. De soort en kwaliteit van de architectuur rond de Grote Markt samen met de functie als publieke open ruimte, illustreren de ontwikkeling en prestaties van een zeer succesvolle Noord-Europese handelsstad op het hoogtepunt van haar welvaart.

Source: unesco.nl

La Grand-Place, Brussels (Belgium) © M & G Therin-Weise
Referencia: 857
Año de inscripción: 1998
Criterios: (ii)(iv)
Zona central: 1.4800 Ha
Zona de amortiguación: 20.9300 Ha
top