Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Necrópolis paleocristiana de Pécs (Sopianae)

Early Christian Necropolis of Pécs (Sopianae)

In the 4th century, a remarkable series of decorated tombs were constructed in the cemetery of the Roman provincial town of Sopianae (modern Pécs). These are important both structurally and architecturally, since they were built as underground burial chambers with memorial chapels above the ground. The tombs are important also in artistic terms, since they are richly decorated with murals of outstanding quality depicting Christian themes.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Nécropole paléochrétienne de Pécs (Sopianae)

Au IVe siècle, une série remarquable de tombeaux ornés fut érigée dans le cimetière de la ville romaine provinciale de Sopianae (la Pécs moderne). Ces tombeaux sont importants, tant du point de vue structurel qu'architectural, car ils ont été construits sous terre comme des chambres funéraires surmontées de chapelles commémoratives en surface. Ils sont également importants sur le plan artistique dans la mesure où ils sont richement ornés de peintures murales d'une qualité exceptionnelle représentant des thèmes chrétiens.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مقبرة بيك الكبيرة المسيحية القديمة في مدينة سوبيانايي

شُيّدت في القرن الرابع مجموعة مدهشة من الأضرحة المزيّنة في مقبرة مدينة سوبيانايي الرومانية. واتّسمت هذه الأضرحة بأهمية بالغة إن من حيث بنائها أو هندستها لأنها شُيّدت تحت الأرض كغرف جنائزية تقوم على سطحها كنائس تذكارية. وتتخذ هذه الأضرحة أهميةً أخرى من حيث التصميم الفني إذ أنها زُيّنت زينةً غنية برسوم جدرانية ذات نوعية استثنائية تحمل رموزا دينية.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

佩奇的早期基督教陵墓

公元4世纪,罗马帝国索皮阿瑙埃省(现代的佩奇城)建造了大量带有装饰的基督徒墓地。墓地不仅有地下墓室,而且地面上还有礼拜堂,在结构和建筑方面都具有重要意义。墓室里的装饰以基督为主题,创作精美细腻,这一切使皮阿尼亚基督徒墓地在人类建筑史和艺术史上都占有一席之地。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Раннехристианское захоронение в городе Печ (древнеримская Сопиана)

В IV в. на кладбище древнеримского центра провинции – города Сопиана (современный Печ) - было сооружено несколько богато украшенных гробниц. Подземные склепы и наземные мемориальные часовни выделяются в строительно-техническом и архитектурном отношении. Гробницы также имеют художественное значение, так как богато украшены великолепными настенными изображениями на христианские темы.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Necrópolis paleocristiana de Pécs (Sopianae)

En el siglo IV se construyó un excepcional conjunto de tumbas ornamentadas en el cementerio de la ciudad provincial romana de Sopianae (la actual Pécs). Estos sepulcros poseen un gran valor estructural y arquitectónico, porque fueron excavados bajo tierra como cámaras funerarias y encima de ellos se construyeron capillas funerarias. También poseen un valor artístico importante porque están ricamente ornamentados con excelentes pinturas murales de temática cristiana.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ペーチ(ソピアネ)にある初期キリスト教墓地遺跡
ローマ帝国属領パンノニアのソピアネ(現ペーチ)は、重要な商業都市として発展。4世紀には初期キリスト教建築が多く建設され、近郊の墓地には装飾の施された墓が造られた。1780年に発見された墓室は、埋葬室と記念礼拝堂を兼ねていることから、構造的にも建築的にも建築史上希少価値が高いものである。聖書に題材をとった墓地を飾る壁画の数々は、水準が高く、芸術的にも貴重な遺産といえる。

source: NFUAJ

Vroegchristelijke necropolis van Pécs (Sopianae)

In de 4e eeuw bouwde men een opmerkelijke reeks versierde graven op de begraafplaats van de Romeinse provinciestad Sopianae (het moderne Pécs). De tombes zijn belangrijk qua structuur en architectuur omdat ze als ondergrondse grafkamers met gedenktekenkapellen boven de grond werden gebouwd. De graven zijn ook van artistiek belang; ze zijn rijkelijk versierd met muurschilderingen van uitstekende kwaliteit die christelijke thema’s uitbeelden. De stad Sopianae werd in de 2e eeuw gesticht door kolonisten uit West-Pannonia en Italië. Sopianae was vooral in de 4e eeuw welvarend door de ligging op het kruispunt van verschillende belangrijke handelsroutes.

Source: unesco.nl

Early Christian Necropolis of Pécs (Sopianae)
Referencia: 853rev
Año de inscripción: 2000
Criterios: (iii)(iv)
Zona central: 3.7600 Ha
Zona de amortiguación: 4.8700 Ha
top