Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Ciudad vieja de Lijiang

Old Town of Lijiang

The Old Town of Lijiang, which is perfectly adapted to the uneven topography of this key commercial and strategic site, has retained a historic townscape of high quality and authenticity. Its architecture is noteworthy for the blending of elements from several cultures that have come together over many centuries. Lijiang also possesses an ancient water-supply system of great complexity and ingenuity that still functions effectively today.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Vieille ville de Lijiang

La vieille ville de Lijiang, harmonieusement adaptée à la topographie irrégulière de ce site commercial et stratégique clé, a conservé un paysage urbain historique de grande qualité et éminemment authentique. Son architecture est remarquable par l'association d'éléments de plusieurs cultures réunies durant de nombreux siècles. Lijiang possède également un système d'alimentation en eau extrêmement complexe et ingénieux qui fonctionne toujours efficacement.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة ليجيانغ القديمة

تكيّفت مدينة ليجيانغ القديمة مع تقلّبات طوبوغرافيا هذا الموقع التجاري والإستراتيجي المحوري وقد حافظت على منظر حضري تاريخي متميّز وأصيل كلّ الأصالة. تنفرد هندستها بالمزاوجة بين عناصر ثقافات عدّة اجتمعت على مرِّ قرونٍ عدّة. كما تملك ليجيانغ نظام إمدادات مائيّة معقّد ومبتكر لا زال يعمل بفعالية.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

丽江古城

古城丽江,把经济和战略重地与崎岖的地势巧妙地融合在一起,真实、完美地保存和再现了古朴的风貌。古城的建筑历经数个世纪的洗礼,融汇了各个民族的文化特色而声名远扬。丽江还拥有古老的供水系统,这一系统纵横交错、精巧独特,至今仍在有效地发挥着作用。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Старый город Лицзян

Старый город Лицзян, который превосходно адаптирован к сложному рельефу этой важной в торговом и стратегическом отношении местности, отлично сохранил свой подлинный исторический облик. Его архитектура достойна внимания из-за смешения элементов нескольких культур, развивавшихся совместно на протяжении многих столетий. Лицзян также имеет древнюю сложную систему водоснабжения, основанную на большой изобретательности, которая эффективно действует и в настоящее время.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad vieja de Lijiang

La ciudad vieja de Lijiang, que estí¡ perfectamente adaptada a la topografí­a irregular de un sitio importancia comercial y estratégica, ha conservado un paisaje urbano histórico de gran calidad y autenticidad. Su notable arquitectura integra elementos de diversas culturas que se fueron fusionando a lo largo de los siglos. Lijiang posee también un antiguo sistema de abastecimiento de agua, sumamente complejo e ingenioso, que sigue funcionando con eficacia.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

麗江旧市街
重要な経済的・戦略的地点に位置する古都麗江は、比類ない街並みの景観と真正さを保ってきた。その建造物は、何世紀もの間中国にもたされた多くの文明の要素が融合したものとして知られる。麗江にはまた、今なお機能している古代からの水道がある。

source: NFUAJ

Oude stad van Lijiang

De oude binnenstad van Lijiang is perfect aangepast aan de ongelijke topografie van deze belangrijke commerciële en strategische locatie. De Lijiang regio (in het noorden van de provincie Yunnan) wordt al sinds de steentijd door mensen bewoond. In de 13e eeuw na Christus werden aan de voet van de Shizi bergen huizen gebouwd, omringd door een stadsmuur en gracht. Deze historische kern is prachtig bewaard gebleven. De architectuur is opmerkelijk vanwege het samengaan van elementen uit verschillende culturen door de eeuwen heen. Lijiang heeft ook een oud ingenieus systeem voor watervoorziening dat tegenwoordig nog steeds functioneert.

Source: unesco.nl

Old Town of Lijiang (China) © Fiona Starr
Referencia: 811bis
Año de inscripción: 1997
Criterios: (ii)(iv)(v)
Zona central: 145.6000 Ha
Zona de amortiguación: 582.3000 Ha
top