Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Cuenca de Ubs Nuur

Uvs Nuur Basin

The Uvs Nuur Basin (1,068,853 ha), is the northernmost of the enclosed basins of Central Asia. It takes its name from Uvs Nuur Lake, a large, shallow and very saline lake, important for migrating birds, waterfowl and seabirds. The site is made up of twelve protected areas representing the major biomes of eastern Eurasia. The steppe ecosystem supports a rich diversity of birds and the desert is home to a number of rare gerbil, jerboas and the marbled polecat. The mountains are an important refuge for the globally endangered snow leopard, mountain sheep (argali) and the Asiatic ibex.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Bassin d’Ubs Nuur

Le Bassin d’Ubs Nuur, qui couvre une surface de plus de un million d’hectares, est le bassin fermé le plus septentrional d’Asie centrale. Il tire son nom de l’Ubs Nuur, un grand lac peu profond et très salé, qui joue un rôle important dans la vie des oiseaux migrateurs, tant aquatiques que marins. Le site, divisé en douze aires protégées, comprend une vaste gamme d’écosystèmes qui représentent les principaux biomes de l’Eurasie orientale. L’écosystème steppique entretient une riche diversité d’oiseaux et le désert un certain nombre de gerbilles, gerboises et putois marbrés rares. Les montagnes sont d’importants refuges pour le léopard des neiges (une espèce menacée), l’argali et le bouquetin d’Asie.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

حوض أوبس نور

يغطي حوض أوبس نور مساحة أكثر من مليون هكتار وهو الحوض المغلق الواقع إلى أقصى الشمال في آسيا الوسطى. ويشتق اسمه من أوبس نور وهي بحيرة كبيرة قليلة العمق وشديدة الملوحة وتؤدي دوراً مهمّاً في حياة العصافير المهاجرة المائيّة كما البحريّة. ويضمّ الموقع الموزّع على اثنتي عشرة مساحة محميّة، طيفاً من النظم البيئيّة التي تمثل أبرز ثروات أوراسيا الشرقيّة. وتحتفظ النظم البيئيّة المكوّنة من سهول واسعة بثروة وتنوّع من العصافير كما تحوي الصحراء عدداً من الجربيل واليربوع وابن العرس الرخامي النادر. وتشكّل الجبال موئل فهد الثلوج (وهو صنف مهدد) والكبش البرّي والوعل الآسيوي.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

乌布苏盆地

乌布苏盆地面积1 068 853公顷,是中亚最北部的封闭性盆地,它得名于乌布苏湖。乌布苏湖是一个巨大的浅咸水湖,它是候鸟、水鸟和海鸟的重要栖息地。该地区由12个保护区组成,这些保护区内拥有亚欧大陆东部的主要生物群系。西伯利亚大草原生态系统为各种各样的鸟类提供了栖息地,沙漠地区里生活着许多珍稀动物,如沙鼠、跳鼠和斑纹臭鼬,而山区地带则是一些世界濒危动物的避难所,比如雪豹、高山山羊(盘羊)和亚洲野生山羊。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Убсунурская котловина

Объект наследия (площадью 1069 тыс. га) находится в границах самой северной из всех бессточных котловин Центральной Азии. Его наименование происходит от названия обширного мелководного и очень соленого озера Убсунур, в районе которого скапливается масса перелетных, водоплавающих и околоводных птиц. Объект состоит из 12 разрозненных участков (в т.ч. в России семь участков, площадью 258,6 тыс. га), которые представляют все основные типы ландшафтов, характерных для Восточной Евразии. В степях отмечено большое разнообразие пернатых, а на пустынных участках обитают редкие виды мелких млекопитающих. В высокогорной части отмечены такие животные, редкие в глобальном масштабе, как снежный барс и горный баран аргали, а также сибирский козерог.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Cuenca de Ubs Nuur

Esta cuenca cerrada de más de un millón de hectáreas es la más septentrional del Asia Central y recibe su nombre del gran lago de Ubs Nuur. Poco profundo y muy salado, este lago desempeña un papel muy importante en la vida de las aves migratorias, tanto fluviales y lacustres como marinas. El sitio está dividido en doce zonas protegidas y posee una amplia gama de ecosistemas representativos de los principales biomas de Eurasia Oriental. El ecosistema estepario alberga una gran variedad de aves y en las zonas desérticas viven jerbos, jerbillos y una especie rara de turones jaspeados. Las zonas montañosas sirven de refugio a una especie en peligro de extinción, el leopardo de las nieves, así como a ovejas montesas (argalis) e íbices asiáticos.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

オヴス・ヌール盆地 
ウヴス・ヌールは、東ユーラシアの主な生物群を代表する生態系がみられ、絶滅のおそれのある数多くの野生動物にとって重要な生息地。砂漠地域はアレチネズミ、トビネズミ、マダライタチといった多くの珍しい動物の生息地であり、西端にある山々は、絶滅の危機に瀕したユキヒョウやオオツノヒツジ(アルガリシープ)、アジアアイベックスの重要な隠れ家になっている。また、水鳥やシベリアから南下してくる渡り鳥の重要なすみかでもある。

source: NFUAJ

Uvs Nuur bekken

Het Uvs Nuur bekken (1.068.853 hectare) is het meest noordelijke ingesloten bekken van Centraal-Azië. Het ontleent zijn naam aan het Uvs Nuur meer, een groot, ondiep en erg zout meer, dat van belang is voor trekvogels, watervogels en zeevogels. Het bekken bestaat uit twaalf beschermde gebieden die representatief zijn voor de grote biomen (ecosystemen) van oostelijk Eurazië. Het steppe ecosysteem heeft een rijke verscheidenheid aan vogels en de woestijn vormt het woongebied van de zeldzame gerbil, springmuizen en de gemarmerde bunzing. De bergen zijn een belangrijk toevluchtsoord voor het wereldwijd bedreigde sneeuwluipaard, bergschapen (argali) en Aziatische steenbokken.

Source: unesco.nl

Khar Nuur, Looking Inland © tomdanvers
Referencia: 769rev
Año de inscripción: 2003
Criterios: (ix)(x)
Zona central: 898063.5000 Ha
Zona de amortiguación: 170790.0000 Ha
top