Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Fábrica de tratamiento de madera y cartón de Verla

Verla Groundwood and Board Mill

The Verla groundwood and board mill and its associated residential area is an outstanding, remarkably well-preserved example of the small-scale rural industrial settlements associated with pulp, paper and board production that flourished in northern Europe and North America in the 19th and early 20th centuries. Only a handful of such settlements survive to the present day.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Usine de traitement du bois et de carton de Verla

L’usine de bois de Verla et le secteur résidentiel associé sont un exemple exceptionnel et remarquablement bien conservé d’installation industrielle rurale de petite dimension consacrée à la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton. Ce type d’installation qui prospéra en Europe du Nord et en Amérique du Nord au XIXe et au début du XXe siècle a presque totalement disparu aujourd’hui.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

معمل فرلا لمعالجة الخشب والكرتون

يشكّل كل من معمل فرلا للخشب ومن القطاع السكني المرتبط به نموذجاً استثنائياً تمّ الحفاظ عليه بطريقة مذهلة للإنشاءات الصناعية الريفية ذات الحجم الصغير المختصة بصناعة الورق المقوَّى والورق والكرتون. إنّ هذا النوع من الإنشاءات الذي ازدهر في شمال أوروبا وأميركا الشمالية في القرن التاسع عشر وفي مطلع القرن العشرين قد زال اليوم بصورة شبه كلية.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

韦尔拉磨木纸板厂

韦尔拉磨木纸板厂与其周边的居民住宅区一起构成了一个保存完好的农村小型工业基地范例,这种生产纸浆、纸张和纸板的小工业作坊在19世纪至20世纪初的欧洲和北美非常盛行,但只有很少一部分住区保留至今。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Деревоперерабатывающая фабрика в Верле

Деревоперерабатывающая фабрика в Верле и примыкающий к ней жилой район – это выдающийся и очень хорошо сохранившийся пример небольшого промышленного поселения в сельской местности. Производство древесной массы, целлюлозы, бумаги и досок процветало в Северной Европе и Северной Америке в XIX - начале XX вв. Только немногие из таких поселений сохранились до наших дней.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Fábrica de tratamiento de madera y cartón de Verla

Admirablemente bien conservadas, la fábrica de Verla y el área de viviendas conexa constituyen un ejemplo excepcional de instalación industrial rural de pequeñas dimensiones dedicada a la producción de pasta de papel, papel y cartón. Las manufacturas de este tipo proliferaron en Europa Septentrional y América del Norte durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero hoy en día han desaparecido casi por completo.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ヴェルラ砕木・板紙工場
1882~1964年まで稼働していた工場群。19世紀後半からスカンディナヴィア半島やロシア北部の松林の各所で見られた同様な工場施設のなかで、今に至るまで残された最後の、そして最良の例を示す一つである。

source: NFUAJ

Hout- en kartonfabriek van Verla

De hout- en kartonfabriek van Verla en de bijbehorende woonwijk is een bijzonder en goed bewaard gebleven voorbeeld van kleinschalige landelijke industriële nederzettingen gelieerd aan pulp, papier en kartonproductie. In de 19e en het begin van de 20e eeuw bloeide deze industrie overal op in Noord-Europa en Noord-Amerika. Er zijn slechts een handjevol van dit soort nederzettingen bewaard gebleven. De eerste houtmolen werd in 1872 gebouwd op de westelijke oever van de stroomversnelling Verlankoski, maar moest sluiten vanwege financiële problemen en een brand in 1876. Een nieuwe, grotere molen werd in 1882 gebouwd, met een aangrenzende kartonfabriek.

Source: unesco.nl

Verla Groundwood and Board Mill © Pöllö
Referencia: 751
Año de inscripción: 1996
Criterios: (iv)
Zona central: 22.7780 Ha
Zona de amortiguación: 88.0300 Ha
top