Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Monumentos históricos de Mtskheta

Historical Monuments of Mtskheta

The historic churches of Mtskheta, former capital of Georgia, are outstanding examples of medieval religious architecture in the Caucasus. They show the high artistic and cultural level attained by this ancient kingdom.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Monuments historiques de Mtskheta

Les églises historiques de Mtskheta, ancienne capitale du royaume de Géorgie, sont des exemples exceptionnels de l'architecture religieuse du Moyen Âge dans la région du Caucase. Elles témoignent du haut niveau artistique et culturel qu'avait atteint cet ancien royaume.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

محمية المدينة-المتحف متسخيتا

تشكّل الكنائس التاريخية في متسخيتا، وهي العاصمة القديمة لمملكة جيورجيا، نماذج رائعة للهندسة الدينية في القرون الوسطى في منطقة القوقاز، كما تدلّ على المستوى الفني والثقافي الرفيع الذي بلغته هذه المملكة القديمة.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

姆茨赫塔古城

格鲁吉亚前首都姆茨赫塔古城的教堂是高加索地区中世纪宗教建筑的杰出典范,展示了这个古代王国极高的艺术和文化水平。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Исторические памятники Мцхеты

Древние церкви Мцхеты, бывшей столицы Грузии, представляют собой выдающиеся образцы средневековой религиозной архитектуры Кавказа. Они ярко свидетельствуют о высоком художественном и культурном уровне, достигнутом этим государством. Важнейшие памятники Мцхеты – храм Джвари (конец VI - начало VII вв.), кафедральный собор Светицховели (начало XI в.) и монастырь Самтавро с купольным храмом XI в. и колокольней XV–XVII вв.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Monumentos históricos de Mtskheta

Las iglesias históricas de Mtskheta, capital del antiguo reino de Georgia, constituyen ejemplos excepcionales de la arquitectura religiosa medieval en la región del Cáucaso. Atestiguan el alto nivel alcanzado por las artes y la cultura en ese reino.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ムツヘタの文化財群
ムツヘタは古くはグルジアの首都だった都市。いくつかの教会建築が破壊をまぬがれている。5世紀ごろに建てられたジュワリ教会や、古い様式を残すスヴェティツホヴェリ教会などが有名。いずれも中世におけるコーカサス地方を代表する宗教的建造物で、かつてのグルジア王国の高度な芸術性を現代に伝えている。

source: NFUAJ

Historische monumenten van Mtskheta

De historische kerken van Mtskheta – de voormalige hoofdstad van Georgië – zijn goede voorbeelden van middeleeuwse religieuze architectuur in de Kaukasus. De komst van het christendom leidde tot een intensieve bouwactiviteit om aan de eisen van de nieuwe religie te voldoen. Veel van de toen gebouwde monumenten zijn bewaard gebleven zoals het Svetitskhoveli complex. Dit bevindt zich in het centrum van de stad en omvat de 11e-eeuwse kathedraal, het paleis en poorten van de Katolikos Melchizedek uit dezelfde periode en de 18e-eeuwse poorten van Irkali II. De historische monumenten tonen het hoge artistieke en culturele niveau dat bereikt werd door het verdwenen Koninkrijk van Georgië.

Source: unesco.nl

Historical Monuments of Mtskheta © OUR PLACE The World Heritage Collection
Referencia: 708bis
Año de inscripción: 1994
Criterios: (iii)(iv)
Zona central: 3.8500 Ha
Zona de amortiguación: 2382.5000 Ha
top