Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Sitio de los primeros hombres de Sangiran

Sangiran Early Man Site

Excavations here from 1936 to 1941 led to the discovery of the first hominid fossil at this site. Later, 50 fossils of Meganthropus palaeo and Pithecanthropus erectus/Homo erectus were found – half of all the world's known hominid fossils. Inhabited for the past one and a half million years, Sangiran is one of the key sites for the understanding of human evolution.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Site des premiers hommes de Sangiran

Une campagne de fouilles menée de 1936 à 1941 permit de mettre au jour le premier fossile d'hominidé de ce site. Des fouilles ultérieures ont exhumé cinquante fossiles de Meganthropus palaeo et Pithecanthropus erectus/Homo erectus , soit la moitié des fossiles d'hominidés connus aujourd'hui dans le monde. Occupé depuis 1,5 million d'années, Sangiran constitue l'un des sites clés pour la compréhension de l'évolution de l'homme.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

موقع وجود الإنسان الأوّل في سانجيران

تمّ العثور على أوّل أثر أحفوري لكائن بشري في هذا الموقع بفضل حملة تنقيب نُظّمت بين العامين 1936 و1941. وقد كشفت عمليات تنقيب لاحقة خمسين أثرًا أحفوريًّا للميغانتروبوس باليو والبيتيكانتروبوس إركتوس/هومو إركتوس، أي نصف أحفوريات الأصول البشرية المعروفة اليوم في العالم. ويشكل موقع سانجيران أحد المواقع الأساسية لفهم تطور الإنسان وقد سكنه البشر منذ 1.5 مليون سنة.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

桑义兰早期人类遗址

该遗址自1936年至1941年进行挖掘,发现了早期原始人类化石。后来,这里先后发现了50种化石,包括远古巨人、猿人直立人/直立人,占世界已知原始人类化石的一半。过去150万年前的人类聚居地这一事实,使桑吉兰成为理解和研究人类进化论最重要的地区之一。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Стоянка древнего человека в Сангриане

Результатом раскопок, которые проводились здесь в 1936-1941 гг., стало обнаружение первых ископаемых гоминид. Позднее, здесь же были найдены еще 50 ископаемых остатков мегантропуса (Meganthropus palaeo) и питекантропа/человека прямоходящего (Pithecanthropus erectus/Homo erectus). Это примерно половина от всех найденных в мире ископаемых гоминид. Сангриан, который был населен предками современного человека последние 1,5 млн. лет, имеет огромное значение для понимания эволюции человека.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Sitio de los primeros hombres de Sangiran

Una campaña de excavaciones llevada a cabo entre 1936 y 1941 condujo al descubrimiento de un primer fósil de homínido en este yacimiento. En excavaciones posteriores se exhumaron cincuenta fósiles de meganthropus palaeo y pithecanthropus erectus/homo erectus, es decir, la mitad de los fósiles de homínidos encontrado hasta hoy en el mundo. Habitado desde hace un millón y medio de años, el sitio de Sangiran es de importancia fundamental para comprender la evolución del ser humano.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

サンギラン初期人類遺跡
1936~1941年の発掘により、初の原人類の化石が発掘された。のちに50体にのぼるメガントロプス・パレオや直立猿人の化石が発見された。サンギランは、150万年の人類の進化を知るうえで重要な地である。

source: NFUAJ

Sangiran - gebied van de eerste mens

Opgravingen in Sangiran tussen 1936 en 1941 leidden tot de ontdekking van een eerste mensachtig fossiel. Daaropvolgend werden nog zo’n 50 fossielen van de Meganthropus paleo en Pithecanthropus erectus/Homo erectus gevonden. Dit komt neer op de helft van alle in de wereld bekende mensachtige fossielen. Sangiran wordt al anderhalf miljoen jaar lang bewoond en is daarom één van de belangrijkste gebieden op aarde voor het begrijpen van de evolutie van de mens. Het buitengewone fossiele materiaal dat tijdens de opgravingen tevoorschijn is gekomen, illustreert de ontwikkeling van Homo sapiens van het Vroeg Pleistoceen naar het heden.

Source: unesco.nl

Sangiran Early Man Site © OUR PLACE The World Heritage Collection
Referencia: 593
Año de inscripción: 1996
Criterios: (iii)(vi)
Zona central: 5600.0000 Ha
top