Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Iglesia vieja de Petäjävesi

Petäjävesi Old Church

Petäjävesi Old Church, in central Finland, was built of logs between 1763 and 1765. This Lutheran country church is a typical example of an architectural tradition that is unique to eastern Scandinavia. It combines the Renaissance conception of a centrally planned church with older forms deriving from Gothic groin vaults.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Vieille église de Petäjävesi

La vieille église de Petäjävesi, en Finlande centrale, construite en rondins de conifères en 1763-1765, est une église luthérienne rurale représentative d'une tradition architecturale propre à l'est de la Scandinavie. L'église associe la conception Renaissance d'une église de plan centré et les formes plus anciennes dérivées des plafonds aux voûtes d'arêtes de la période gothique.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

كنيسة بيتاجافيزي القديمة

إنّ كنيسة بيتاجافيزي القديمة الواقعة في وسط فنلندا والمبنيّة بجذوع أشجار صنوبر مقشورة بين 1763 و 1765 هي كنيسة لوثرية ريفية تمثل تقليداً هندسياً خاصاً بشرق سكندينافيا. وتجمع هذه الكنيسة ما بين مفهوم كنيسة النهضة ذات تصميم مركّز وأشكال قديمة مشتقّة من سقائف لقبب نتوءات صخرية تعود للحقبة القوطية.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

佩泰耶韦西老教堂

佩泰耶韦西老教堂位于芬兰中部,建于1763至1765年,完全由原木建成。这个教堂是路德教派国家特有的教堂,体现了斯堪的纳维亚东部地区独特的传统建筑风格,把文艺复兴时期的中央教堂风格与源于哥特式建筑的穹形天花板特色和谐地结合在一起。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Старая церковь в деревне Петяявеси

Старая церковь в Петяявеси, в центральной Финляндии, построена из бревен в 1763-1765 гг. Эта провинциальная лютеранская церковь является типичным примером архитектурных традиций, которые уникальны для Восточной Скандинавии. Симметричная планировка церкви Ренессанса соединяется здесь с более старыми формами, берущими начало от готических крестовых сводов.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Iglesia vieja de Petäjävesi

Situada en el centro de Finlandia, la iglesia vieja de Petäjävesi fue construida con troncos de coníferas entre 1763 y 1765. Es una iglesia luterana rural representativa de la tradición arquitectónica típica del este de Escandinavia. Su arquitectura combina el plano centrado de concepción renacentista con formas más antiguas, derivadas de los techos con bóvedas de arista del periodo gótico.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ペタヤヴェシの古い教会
1763~1765年に建築されたプロテスタントのルター会木造教会。首都ヘルシンキの北、フィンランド中央部にあり、スカンジナビア半島東部独特の伝統的な建築様式をもつ。ルネサンス様式の教会建築に、ゴシック様式に特有の十字形のリブ・ボールトを取り入れている。保存状態はよく、ほぼ建築当時の姿が残っている。

source: NFUAJ

Oude kerk van Petäjävesi

De oude kerk van Petäjävesi staat in het midden van Finland en werd gebouwd van boomstammen tussen 1763 en 1765. De Lutherse landkerk is een typisch voorbeeld van een architectonische traditie die uniek is voor Oost-Scandinavië. Het combineert de visie van de Renaissance van een centraal ontworpen kerk met oudere vormen die voortvloeien uit gotische liesgewelven. De kerk – toonbeeld van de architectonische schoonheid van een noordelijke landelijke protestantse kerk – ligt op een schiereiland waar de meren Jamsa en Petäjävesi elkaar raken. Deze locatie is speciaal uitgekozen zodat de gemeente de kerk per boot of over het ijs kan bereiken.

Source: unesco.nl

Referencia: 584
Año de inscripción: 1994
Criterios: (iv)
Zona central: 2.9800 Ha
Zona de amortiguación: 48.4400 Ha
top