Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Tiwanaku: centro espiritual y político de la cultura Tiwanaku

Tiwanaku: Spiritual and Political Centre of the Tiwanaku Culture

The city of Tiwanaku, capital of a powerful pre-Hispanic empire that dominated a large area of the southern Andes and beyond, reached its apogee between 500 and 900 AD. Its monumental remains testify to the cultural and political significance of this civilisation, which is distinct from any of the other pre-Hispanic empires of the Americas.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanaku

La ville de Tiwanaku fut la capitale d'un puissant empire préhispanique qui étendit son influence sur une vaste zone des Andes méridionales et au-delà, et atteignit son apogée entre 500 et 900 de notre ère. Les vestiges de ses monuments témoignent de l'importance culturelle et politique de cette civilisation qui se distingue nettement des autres empires préhispaniques des Amériques.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

التيواناكو: المركز الروحي والسياسي لثقافة تيواناكو

كانت مدينة تيواناكو عاصمة لإمبراطورية قوية بسطت نفوذها قبل الغزو الإسباني على منطقة واسعة من الأنديز الجنوبية وغيرها من المناطق وبلغت ذروتها بين العام500 و900 ب.م. وتشهد آثار هذه المواقع على الأهمية الثقافية والسياسية التي ترتديها هذه الحضارة المتميّزة عن سائر الإمبراطوريات السابقة للغزو الإسباني في الأميركيتين.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

蒂瓦纳科文化的精神和政治中心

蒂瓦纳科城(Tiwanaku)是古拉丁美洲印第安王国的首都,当时这一强大的帝国统治了南安第斯山脉及之外的广阔地区。公元500年至900年间,蒂瓦纳科城达到了鼎盛时期。这一地区的文明与美洲其他地方的古拉丁美洲帝国文明有所不同,其历史遗迹证明了这一文明在文化和政治上的重要性。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Древний город Тиауанако: духовный и политический центр доиспанской индейской культуры

Город Тиауанако, столица мощной доиспанской империи, которая господствовала на огромном пространстве, занимаемом Южными Андами и их окрестностями, достигла своего апогея в период с 500 до 900 гг. н.э. Памятники свидетельствуют о культурной и политической значимости этой цивилизации, которая выделяется среди всех других доиспанских империй Америки.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Tiwanaku: centro espiritual y político de la cultura Tiwanaku

Tiwanaku fue la capital de un poderoso imperio prehispánico que alcanzó su apogeo entre los años 500 y 900 de nuestra era. Su influencia se extendió por una vasta zona de los Andes meridionales y otras regiones adyacentes. Los vestigios de sus monumentos atestiguan la importancia cultural y política de una civilización netamente diferenciada de las restantes culturas prehispánicas de América.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ティワナク:ティワナク文化の宗教的・政治的中心地
ボリビア東部、チチカカ湖の南16kmの高原に残る謎に包まれた都市遺跡。アンデス山脈以南の広大な地域を支配し、スペイン支配以前の帝国の紀元500~900年に最盛期を迎えた首都跡である。中心はティワナク文化特有の様式をもつ2つの巨大なピラミッド廃墟と、カラササヤの神殿複合建築。当時の姿を今に伝えるこの遺跡は、スペイン支配以前のアメリカ大陸のどの文化とも異なっており、文化的・政治的に重要な存在であったことを物語る。

source: NFUAJ

Tiwanaku: spiritueel en politiek centrum van de Tiwanaku cultuur

De stad Tiwanaku – hoofdstad van een krachtig pre-Spaans rijk – domineerde een groot deel van de zuidelijke Andes en verder. In de 8e eeuw na Christus ging het Tiwanaku rijk z'n meest invloedrijke fase in. In de uitgestrekte regio werden veel dochtersteden of kolonies opgericht. De belangrijkste daarvan was Wari in Peru dat zich later tegen Tiwanku keerde. De politieke dominantie van Tiwanaku begon af te nemen in de 11e eeuw en het rijk stortte de eerste helft van de 12e eeuw in. De monumentale overblijfselen getuigen van de culturele en politieke betekenis van deze beschaving, die zich onderscheidt van andere pre-Spaanse rijken van Amerika.

Source: unesco.nl

Referencia: 567rev
Año de inscripción: 2000
Criterios: (iii)(iv)
Zona central: 71.5000 Ha
top