Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Núcleo neolítico de las Orcadas

Heart of Neolithic Orkney

The group of Neolithic monuments on Orkney consists of a large chambered tomb (Maes Howe), two ceremonial stone circles (the Stones of Stenness and the Ring of Brodgar) and a settlement (Skara Brae), together with a number of unexcavated burial, ceremonial and settlement sites. The group constitutes a major prehistoric cultural landscape which gives a graphic depiction of life in this remote archipelago in the far north of Scotland some 5,000 years ago.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Coeur néolithique des Orcades

Le groupe de monuments néolithiques des Orcades consiste en une grande tombe à chambres funéraires (Maes Howe), deux cercles de pierres cérémoniels (les pierres dressées de Stenness et le cercle de Brogar) et un foyer de peuplement (Skara Brae), ainsi que dans un certain nombre de sites funéraires, cérémoniels et d'établissement non encore fouillés. L'ensemble constitue un important paysage culturel préhistorique retraçant la vie il y a 5 000 ans dans cet archipel lointain, au nord de l'Écosse.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

قلب أوركني النيوليتي

تتألف مجموعة النصب النيوليتية في أوركني من قبر كبير مزوّد بحجرات جنائزية ومن حلقتين من الحجارة الطقسية (وهي حجارة ستينيس المنتصبة وحلقة بروغار) ومن عدد من المواقع الجنائزية الطقسية والمنشأت التي لم تخضع للتنقيب بعد. وتشكل هذه المجموعة منظراً ثقافياً هاماً من مرحلة ما قبل التاريخ  وتروي مسيرة 5000 عام من هذا الأرخبيل البعيد شمال اسكتلندا.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

奥克尼新石器时代遗址

奥克尼新石器时代遗址包括一个宠大的墓穴(麦豪石室)和两个举行仪式的石圈(斯特尼斯石圈和布罗德加古石圈)、一个居住区(史卡拉弧状岩石)和许多未被挖掘出来的墓葬、仪式场所和定居点。它们形成了壮观的文化遗址,展现了五千年前苏格兰群岛北部一个偏僻岛屿上的生活状况。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Памятники неолита на Оркнейских островах

Группа памятников неолита на Оркнейских островах состоит из большой погребальной камеры (Maes Howe), двух церемониальных колец камней (Камни Стеннес и Круг Бродгара) и поселения (Skara Brae) с множеством еще не раскопанных погребальных, церемониальных и жилых объектов. Вся группа представляет крупный доисторический культурный ландшафт, который дает наглядную картину жизни на этом удаленном архипелаге на дальнем севере Шотландии около 5 тыс. лет назад.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Núcleo neolítico de las Orcadas

El grupo de monumentos neolíticos de las Islas Orcadas comprende una gran tumba con cámaras funerarias (Maes Howe), dos círculos de piedras ceremoniales (las piedras enhiestas de Stenness y el círculo de Brodgar) y un lugar de poblamiento (Skara Brae), así como algunos sitios funerarios, lugares ceremoniales y asentamientos humanos que todavía no se han excavado. En su conjunto, estos vestigios forman un importante paisaje cultural prehistórico, ilustrativo del modo de vida del hombre en este remoto archipiélago del norte de Escocia hace 5.000 años.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

オークニー諸島の新石器時代遺跡中心地
イギリス、スコットランド北部のベントランド海峡を挟むこの島嶼群には、エジプトの古代墳墓やシュメールのレンガ社殿、インダス文明のハラッパー初期文化にも匹敵する新石器時代の遺跡の宝庫がある。この文化は記念建造物と整った儀式に大きな特徴がある。共同墓地や神域などの発掘により、より複雑な社会への胎動を読み取ることができる。

source: NFUAJ

Hart van neolithisch-Orkney

De groep neolithische monumenten op Orkney bestaat uit een grote grafkamer (Maes Howe), twee ceremoniële steencirkels (de Stenen van Stenness en de Ring van Brodgar) en een nederzetting (Skara Brae). Verder zijn er een aantal uitgegraven begrafenisplekken, ceremoniële plaatsen en nederzettingen te vinden. De Orkney-monumenten vormen een belangrijk prehistorisch cultureel landschap. Ze geven een grafische voorstelling van hoe het leven er zo'n 5000 jaar geleden uitzag in deze afgelegen archipel in het verre noorden van Schotland. De bewoners van het gebied hielden zich bezig het hoeden van runderen en schapen, visserij en graanteelt. Allemaal karakteristieke activiteiten voor een neolithische gemeenschap.

Source: unesco.nl

Referencia: 514bis
Año de inscripción: 1999
Criterios: (i)(ii)(iii)(iv)
Zona central: 15.0000 Ha
Zona de amortiguación: 6258.0000 Ha
top