Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Ciudad de Luang Prabang

Town of Luang Prabang

Luang Prabang is an outstanding example of the fusion of traditional architecture and Lao urban structures with those built by the European colonial authorities in the 19th and 20th centuries. Its unique, remarkably well-preserved townscape illustrates a key stage in the blending of these two distinct cultural traditions.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ville de Luang Prabang

Cette ville reflète la fusion exceptionnelle de l'architecture traditionnelle et des structures urbaines conçues par les autorités coloniales européennes aux XIXe et XXe siècles. Son paysage urbain unique, remarquablement bien conservé, illustre une étape majeure du mélange de ces deux traditions culturelles différentes.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة لوانغ برابانغ

تعكس هذه المدينة اندماجاً متميزاً بين الهندسة التقليدية والتركيبات المدنية التي وضعتها السلطات الاستعمارية الأوروبية في القرنين التاسع عشر والعشرين. ويجسد هذا المنظر المدني الفريد الذي تم حفظه بصورة ممتازة مرحلة اساسية من المزج بين هذين التقليدين الثقافيين المختلفين.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

琅勃拉邦的古城

琅勃拉邦的古城是19世纪至20世纪欧洲殖民者建造的传统建筑与老挝城市结构相融合的突出典范。它独特的镇区保存十分完美,表现了两种截然不同的文化传统相互融合的关键阶段。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Город Луанг-Прабанг

Луанг-Прабанг – это выдающийся пример синтеза в архитектуре и городской планировке народных лаосских традиций с принципами, привнесенными колониальными европейскими властями в XIX-XX вв. Уникальный, исключительно хорошо сохранившийся облик города иллюстрирует ключевой этап в соединении этих двух различающихся культурных традиций.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad de Luang Prabang

Esta ciudad es un ejemplo excepcional de la fusión de la arquitectura tradicional con las estructuras urbanas creadas por las autoridades coloniales europeas en los siglos XIX y XX. Su extraordinario paisaje urbano, muy bien conservado, ilustra una etapa clave de la mezcla de dos tradiciones culturales diferentes.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ルアン・パバンの町
ラオス北部のメコン川が流れる山間の盆地にある。約600年の歴史を持つ王都で、伝統的な町並みは東南アジアで最もよく保存されていると言われる。町には、寺院や民家の伝統的建造物と、19~20世紀の植民地時代に建てられた王宮や都市建造物とが融合している。

source: NFUAJ

Luang Prabang (stad)

Luang Prabang is een mooi voorbeeld van de vermenging van de traditionele architectuur en stedelijke structuren van Laos, met de structuren gebouwd door de Europese koloniale autoriteiten in de 19e en 20e eeuw. Het unieke, opmerkelijk goed bewaard gebleven stadsbeeld illustreert een belangrijke fase in het mengen van deze twee verschillende culturele tradities. De stad ligt op een schiereiland – gevormd door de Mekong rivier en haar zijrivieren – in een kleibassin omringd door kalkstenen heuvels die het landschap domineren. Volgens de legende glimlachte de Boeddha toen hij hier was en voorspelde hij dat dit een rijke en machtige hoofdstad zou worden.

Source: unesco.nl

Town of Luang Prabang (Lao People's Democratic Republic) © UNESCO
Referencia: 479bis
Año de inscripción: 1995
Criterios: (ii)(iv)(v)
Zona central: 820.0000 Ha
Zona de amortiguación: 12560.0000 Ha
top