Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Monte Atos

Mount Athos

An Orthodox spiritual centre since 1054, Mount Athos has enjoyed an autonomous statute since Byzantine times. The 'Holy Mountain', which is forbidden to women and children, is also a recognized artistic site. The layout of the monasteries (about 20 of which are presently inhabited by some 1,400 monks) had an influence as far afield as Russia, and its school of painting influenced the history of Orthodox art.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Mont Athos

Foyer spirituel orthodoxe depuis 1054, la « Sainte Montagne », interdite aux femmes et aux enfants, dotée d'un statut autonome depuis Byzance, est aussi un haut lieu artistique. Le plan type de ses monastères (dont une vingtaine abritent actuellement 1 400 moines) a eu une influence jusqu'en Russie, et son école de peinture a marqué l'histoire de l'art orthodoxe.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

جبل آثوس

إنّ "الجبل المقدس"، آثوث، الذي يشكّل مزارا روحياً أرثوذكسياً منذ العام 1054 يُحرّم على النساء والأولاد زيارته. يتمتع الجبل بإدارة مستقلّة منذ العهد البيزنطي، كما هو أيضاً مكان مروموق بالمستوى الرفيع الذي تتحلى به محتوياته الفنية المختلفة. وكان للتصميم الهندسي النموذجي لهذه الأديرة، التي تضمّ عشرون منها 1400 ناسك حتى اليوم، تأثير بلغ روسيا، وقد طبعت مدرسةُ الرسم الموجودة فيه تاريخَ الفن الأرثوذكسي.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

阿索斯山

阿索斯山自1054年以来就是东正教的精神中心,从拜占庭时期起就拥有独立的法律。这座“圣山”禁止妇女儿童进入,也是一个艺术宝库。这些修道院(约有20座修道院,住着1400名修道士)的规划设计的影响远达俄罗斯,其绘画流派甚至影响了东正教艺术史。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Духовный центр православия Гора Афон («Святая Гора»)

Гора Афон – духовный центр христианского православия после раскола церкви в 1054 г., имеет независимый статус со времен Византии. «Святая гора», доступ к которой для женщин и детей запрещен, имеет также огромное художественное значение. Влияние здешних монастырей (в 20 из которых ныне проживает порядка 1,4 тыс. монахов) распространялось на многие страны, включая далекую Россию, а афонская школа живописи повлияла на развитие православного искусства.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Monte Atos

Centro espiritual ortodoxo desde el año 1054, este “Monte Santo”, prohibido a las mujeres y los niños, posee un estatuto de autonomía desde los tiempos de Bizancio. El Monte Atos tuvo también una importancia considerable en el plano de las artes. En efecto, el trazado de sus monasterios –de los que una veintena albergan todavía hoy a 1.400 monjes– inspiró las construcciones religiosas en regiones tan distantes como Rusia, mientras que su escuela de pintura ejerció una gran influencia en la historia del arte ortodoxo.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

アトス山
ギリシャ北部、エーゲ海に突出する山地の多い半島の突端にある山またはこの半島全体をアトス山と呼び、イヴィロン修道院、ヴァトペディウ修道院、メギスティス・ラヴラ修道院など大小20の修道院やその別院、隠修院などが散在している。10世紀に開山以後、帰属する国家は変わっても、「聖なる地」としての自立を保ってきた。ビザンチン中期以後の建築、壁画、遺恨、写本などの宝庫で、この半島一帯は現在も女人禁制である。

source: NFUAJ

Berg Athos

De berg Athos is sinds 1054 een orthodox spiritueel centrum en heeft een autonoom statuut sinds de Byzantijnse tijd. De ‘Heilige Berg’, die verboden is voor vrouwen en kinderen, is ook een erkend artistiek gebied. De kloosters van Athos zijn gebouwd volgens het typische ontwerp van orthodoxe kloosters: een vierkante, rechthoekige of trapezoïde muur geflankeerd door torens, die de ruimte van een heilige plaats markeert, met in het centrum een vrijstaande kerk. Het ontwerp van de kloosters (waarvan er nu ongeveer 20 worden bewoond door ongeveer 1.400 monniken) had invloed tot in Rusland. De schilderschool had invloed op de geschiedenis van de orthodoxe kunst.

Source: unesco.nl

Referencia: 454
Año de inscripción: 1988
Zona central: 33042.3000 Ha
top