Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Sitios arqueológicos de Bat, Al Khutm y Al Ayn

Archaeological Sites of Bat, Al-Khutm and Al-Ayn

The protohistoric site of Bat lies near a palm grove in the interior of the Sultanate of Oman. Together with the neighbouring sites, it forms the most complete collection of settlements and necropolises from the 3rd millennium B.C. in the world.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Sites archéologiques de Bat, Al-Khutm et Al-Ayn

Le site protohistorique de Bat, au voisinage d'une palmeraie de l'intérieur du sultanat d'Oman, constitue avec ses sites annexes l'ensemble le plus complet de zones d'habitat et de nécropoles du IIIe millénaire av. J.-C.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

المواقع التاريخية في بات والخطم والعين

يشكّل موقع بات الذي يعود إلى عصور ما قبل الكتابة والمجاور لبستان النخل داخل سلطنة عمان، مع المواقع المرتبطة به، المجموعة الأكثر كمالاً في مناطق السكن والمقابر الكبيرة في الألفية الثالثة ق.م.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

巴特•库特姆和艾因考古遗址

巴特是一个史前遗址,位于阿曼苏丹国内的一片棕树林附近。它和周围的遗址一起共同组成了公元前3000年时最完整的村落和公共墓地遗迹。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Археологические памятники Бат, Эль-Хутм и Эль-Айн

Доисторические памятники Бата расположены рядом с пальмовой рощей во внутренней части султаната Оман. Вместе с близко расположенными памятниками они образуют наиболее целостный, из всех существующих в мире, комплекс поселений и некрополей 3-го тысячелетия до н.э.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Sitios arqueológicos de Bat, Al Khutm y Al Ayn

Cercano a un palmeral situado en el interior del sultanato de Omán, el sitio protohistórico de Bat y los sitios arqueológicos vecinos constituyen el conjunto más completo del mundo de asentamientos humanos y necrópolis del tercer milenio antes de nuestra era.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

バット、アル-フトゥム、アル-アインの古代遺跡群

source: NFUAJ

Archeologische steden Bat, Al-Khutm en Al-Ayn

De protohistorische site Bat ligt in de buurt van een palmentuin in het binnenland van het Sultanaat van Oman. Samen met de naburige plaatsen vormt de plek de meest complete verzameling nederzettingen en begraafplaatsen ter wereld uit het 3e millennium voor Christus. De necropolis van Bat bevindt zich op een begrensde en coherente plek en toont karakteristieke en unieke eigenschappen van de evolutie van begrafenispraktijken tijdens de eerste bronstijd op het schiereiland van Oman. Er zijn twee archeologische vindplaatsen: de toren van Al-Khutm, 2 kilometer ten westen van Bat en de groep graftombes van Qubur Juhhal in Al-Ayn, 22 kilometer ten zuidoosten van Bat.

Source: unesco.nl

Archaeological Sites of Bat, Al-Khutm and Al-Ayn (Oman) © UNESCO
Referencia: 434
Año de inscripción: 1988
Criterios: (iii)(iv)
top