Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Ciudad vieja de Salamanca

Old City of Salamanca

This ancient university town north-west of Madrid was first conquered by the Carthaginians in the 3rd century B.C. It then became a Roman settlement before being ruled by the Moors until the 11th century. The university, one of the oldest in Europe, reached its high point during Salamanca's golden age. The city's historic centre has important Romanesque, Gothic, Moorish, Renaissance and Baroque monuments. The Plaza Mayor, with its galleries and arcades, is particularly impressive.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Vieille ville de Salamanque

Cette ville ancienne, avec sa prestigieuse université, est située au nord-ouest de Madrid. Conquise par les Carthaginois au IIIe siècle av. J.-C., puis ville romaine, elle passa ensuite sous la domination des Maures jusqu'au XIe siècle. Son université qui est l'une des plus anciennes d'Europe a atteint son apogée durant l'âge d'or de Salamanque. Le centre historique de la ville renferme d'importants monuments romans, gothiques, mauresques, Renaissance et baroques. La Plaza Mayor, avec ses galeries et ses arcades, est particulièrement imposante.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة سالامانكا القديمة

تقع هذه المدينة القديمة بجامعتها المرموقة عند شمال غرب مدريد. اجتاحها سكان قرطاجة في القرن الثالث ق.م ثم أصبحت مدينةً رومانيّةً قبل أن تقع تحت سيطرة العرب في القرن الحادي عشر. وبلغت جامعتها، وهي إحدى أقدم جامعات أوروبا، ذورتها في خلال عصر سالامانكا الذهبي. ويضمّ وسط المدينة التاريخي تحفاً رومانيّةً وقوطيّةً وعربية ونهضويّة وغريبة مهمّة. وتجثم في وسطها بلازا مايور بصالاتها وقناطرها الرائعةً التي تخطف الألباب.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

萨拉曼卡古城

古代大学城萨拉曼卡位于马德里西北部,最早于公元前3世纪被迦太基人征服。该城后来成为罗马人的聚居地,这种状况一直维持到公元11世纪被摩尔人占领。这里的大学是欧洲最古老的大学之一,萨拉曼卡的黄金时代也促成了大学的辉煌。这座古城的历史中心有许多具有重要的罗马风格、哥特风格、摩尔风格、文艺复兴时期风格和巴洛克风格的建筑物。市长大厦以其别具风格的走廊和拱廊给人留下十分深刻的印象。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Старый город в Саламанке

Этот старый университетский город к северо-западу от Мадрида был в III в. до н.э. завоеван карфагенянами. Затем он был древнеримским поселением, а позже, вплоть до XI в., находился под властью мавров. Один из старейших европейских университетов достиг своего расцвета в “золотой век” Саламанки. В историческом центре города находятся важные памятники романского и мавританского стилей, готики, Возрождения и барокко. Особенно впечатляет Площадь Пласа-Майор с галереями и аркадами.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad vieja de Salamanca

Situada al noroeste de Madrid, Salamanca fue conquistada por los cartagineses en el siglo III a.C. y luego fue ciudad romana. Posteriormente, estuvo bajo el poder de los musulmanes hasta el siglo XI. El apogeo de su universidad, una de las más antiguas Europa, coincidió con la edad de oro de la ciudad. El centro histórico posee importantes monumentos románicos, góticos, renacentistas y barrocos, entre los que destaca la imponente Plaza Mayor con sus galerías y arcadas.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

サラマンカ旧市街
スペイン中西部、イベリア半島で最も多くの文化財を誇る旧都。1218年に「美徳と学問と芸術の母」を掲げて誕生したスペイン最古のサラマンカ大学は、中世後期のヒューマニズム思想の牙城であり、16世紀にはオクスフォード、パリ、ボローニャと並ぶ四大大学都市の一つとなり、その伝統は今なお脈々と受け継がれている。微少の酸化鉄を含んだ建造物が多いため、マヨール広場を中心とする旧都の全体が、陽光を受けて金色に輝いて見える。

source: NFUAJ

Oude stad van Salamanca

Deze universiteitsstad ten noordwesten van Madrid werd in de 3e eeuw voor Christus veroverd door de Carthagers. Daarna werd het een Romeinse nederzetting, om vervolgens tot de 11e eeuw geregeerd te worden door de Moren. De universiteit, een van de oudste in Europa, bereikte zijn hoogtepunt tijdens de gouden eeuw van Salamanca. Het historische stadscentrum bevat Romaanse, gotische, Moorse, renaissance en barok monumenten. Vooral de Plaza Mayor is indrukwekkend, met zijn galerijen en arcades. Salamanca is een essentieel centrum van de Churriguera, een dynastie van architecten, decorateurs en beeldhouwers uit Catalonië. Hun stijl heeft in de 18e eeuw grote invloed gehad op de Latijns-Amerikaanse landen.

Source: unesco.nl

Old City of Salamanca (Spain) © UNESCO
Referencia: 381rev
Año de inscripción: 1988
Criterios: (i)(ii)(iv)
Zona central: 50.7800 Ha
Zona de amortiguación: 130.3000 Ha
top