Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Arte rupestre de Alta

Rock Art of Alta

This group of petroglyphs in the Alta Fjord, near the Arctic Circle, bears the traces of a settlement dating from c. 4200 to 500 B.C. The thousands of paintings and engravings add to our understanding of the environment and human activities on the fringes of the Far North in prehistoric times.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Art rupestre d’Alta

Les pétroglyphes du fjord d'Alta, proche du cercle arctique, conservent la trace d'un habitat qui dura à peu près de 4200 à 500 av. J.-C. Des milliers de peintures et gravures nous aident à comprendre l'environnement et l'activité humaine à l'époque préhistorique aux confins du Grand Nord.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

النقوش الحجرية في ألتا

تحافظ النقوش على الحجر في الزقاق البحري في ألتا القريبة من الدائرة الشمالية، على آثار مسكن دام من العام 4200 ق.م. إلى العام 500 ق.م. وتساعدنا ملايين الرسوم والنقوش على فهم البيئة والنشاط الإنساني في عصور ما قبل التاريخ على الحدود الشمالية الكبيرة.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

阿尔塔岩画

临近北极圈阿尔塔海湾的这组岩画是公元前4200年至公元前500年人类居住遗迹的见证。数千幅岩石画和雕刻增加了我们对史前时代北极地区的环境和人类生活的认识。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Наскальные рисунки в Альте

Эта группа петроглифов в Альта-фьорде, близ Северного полярного круга, является следами, оставшимися от поселения, существовавшего здесь в период 4200-500 лет до н.э. Тысячи росписей и рельефов существенно облегчают нам понимание того, какими были среда обитания и деятельность человека на Крайнем Севере в доисторические времена.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Arte rupestre de Alta

El conjunto de petroglifos del fiordo de Alta, cercano al círculo polar ártico, conserva las huellas de un asentamiento humano que data de los años 4.200 a 500 a.C. Miles de pinturas y grabados nos permiten conocer mejor el medio ambiente y las actividades humanas de los tiempos prehistóricos en los confines del Gran Norte.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

アルタのロック・アート

source: NFUAJ

Rotskunst van Alta

Deze groep rotstekeningen in de Alta Fjord, vlak bij de poolcirkel, draagt de sporen van een nederzetting uit circa 4.200 tot 500 voor Christus. De duizenden schilderingen en gravures zorgen ervoor dat wij het prehistorische leefmilieu en menselijke activiteiten aan de randen van het Hoge Noorden beter kunnen begrijpen. Deze schilderingen en gravures liggen op 45 locaties verspreid over zeven plaatsen. Tijdens deze periode verzamelden de bewoners van het gebied zich hier meerdere malen per jaar, waarschijnlijk om rituele ceremonies uit te voeren. De rotstekeningen zijn waarschijnlijk elementen in mythen en verhalen over werelden bewoond door mensen en geesten.

Source: unesco.nl

Rock Art of Alta (Norway) © UNESCO
Referencia: 352
Año de inscripción: 1985
Criterios: (iii)
Zona central: 53.5900 Ha
top