Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Edificios ashanti tradicionales

Asante Traditional Buildings

To the north-east of Kumasi, these are the last material remains of the great Asante civilization, which reached its high point in the 18th century. Since the dwellings are made of earth, wood and straw, they are vulnerable to the onslaught of time and weather.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Bâtiments traditionnels ashanti

Au nord-est de Koumassi subsistent les derniers témoins matériels de la grande civilisation des Ashantis qui connut son apogée au XVIIIe siècle. Les maisons de bois, de terre et de chaume sont peu à peu menacées de destruction sous l'effet du temps et du climat.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

المباني التقليدية الخاصة بشعب أسانتي

بقي شمال شرق منطقة كوماسي آخر الشواهد الملموسة على حضارة شعب أسانتي العظيمة التي بلغت ذروتها في القرن الثامن عشر. إنّ المنازل الخشبية والترابية والقصبية تتهدد تدريجاً بالدمار نتيجة الطقس والمناخ.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

阿散蒂传统建筑

这些建筑位于库马西(Kumasi)东北部,是18世纪鼎盛时期伟大的阿散蒂(Asante)文明保留下来的最后物证。由于这些建筑由泥土、木材和稻草构成,随着时间的推移,非常容易受天气影响而损坏。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Традиционные постройки народа ашанти

К северо-востоку от Кумаси обнаружены единственные дошедшие до наших дней материальные свидетельства великой культуры ашанти, которая достигла своего расцвета к XVIII в. Поскольку жилища были сооружены из земли, дерева и соломы, они сильно подвержены разрушительному воздействию времени и климата.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Edificios ashanti tradicionales

Situados al nordeste de Kumasi, estos edificios son los últimos testimonios materiales de la gran civilización ashanti, que llegó a su apogeo en el siglo XVIII. Construidos con madera, tierra y paja, corren peligro de ser destruidos por la acción del tiempo y el clima.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

アシャンティの伝統的建築物群

source: NFUAJ

Traditionele gebouwen van het Ashanti rijk

In het noordoosten van Kumasi bevinden zich de laatste materiële overblijfselen van de grote Ashanti beschaving, die haar hoogtepunt bereikte in de 18e eeuw. De woningen zijn gemaakt van aarde, hout en stro, waardoor ze gevoelig zijn voor de invloed van tijd en weer. De gebouwen, hun rijke kleur en de vakkundigheid en diversiteit van hun decoraties, zijn de laatste overgebleven voorbeelden van een belangrijke traditionele architectuurstijl die het invloedrijke, machtige en rijke Ashanti Koninkrijk van de late 18e tot eind 19e eeuw belichaamt. De traditionele Ashanti gebouwen weerspiegelen een complex, ingewikkeld technisch, religieus en spiritueel erfgoed.

Source: unesco.nl

Bâtiments traditionnels ashanti © Sébastien Moriset
Referencia: 35
Año de inscripción: 1980
Criterios: (v)
top