Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Ciudad vieja de Bosra

Ancient City of Bosra

Bosra, once the capital of the Roman province of Arabia, was an important stopover on the ancient caravan route to Mecca. A magnificent 2nd-century Roman theatre, early Christian ruins and several mosques are found within its great walls.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ancienne ville de Bosra

Jadis capitale de la province romaine d'Arabie et importante étape sur l'ancienne route caravanière de La Mecque, Bosra conserve, enserrées dans ses épaisses murailles, un magnifique théâtre romain du IIe siècle, des ruines paléochrétiennes et plusieurs mosquées.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة بصرى القديمة

شكّلت هذه المدينة قديماً عاصمة المقاطعة الرومانية العربية ومحطة هامة في طريق القوافل القديمة الى مكة. وقد حافظت داخل أسوارها السميكة على مدرّج روماني رائع يعود الى القرن الثاني، ناهيك عن آثار من المسيحية الأولى وعدد من المساجد.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

布斯拉古城

布斯拉古城曾是古罗马阿拉伯省的首府,是通往麦加的沙漠商队路线上一个重要的中途站。在布斯拉城墙中保存着一座公元2世纪的富丽堂皇的古罗马剧场、早期基督教的遗迹和几座清真寺。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Старый город в Босре

Босра, бывшая одно время столицей древнеримской провинции Аравия, служила важным местом остановок караванов на древнем пути в Мекку. Внутри кольца его протяженных стен обнаружены великолепный древнеримский театр II в., руины раннехристианских памятников и несколько мечетей.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad vieja de Bosra

Antigua capital de la provincia romana de Arabia e importante etapa de la ruta de las caravanas que conducía a La Meca, Bosra conserva en el recinto de sus sólidas murallas un magnífico teatro romano del siglo II, vestigios arqueológicos paleocristianos y varias mezquitas.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

古代都市ボスラ

source: NFUAJ

Oude stad van Bosra

Bosra was een belangrijke tussenstop op de oude pelgrims- en handelsroute naar Mekka. Het was ooit de hoofdstad van de Romeinse provincie Arabië. Binnen de grote muren van de oude stad zijn een prachtig 2e-eeuws Romeins theater, vroegchristelijke ruïnes en verschillende moskeeën te vinden. Het theater – waarschijnlijk gebouwd onder de heerschappij van Trajanus – is het enige monument van dit type, met de bovenste galerij in de vorm van een overdekte zuilengang die volledig bewaard is gebleven. Bosra telde vroeger 80.000 inwoners, vandaag de dag is het nog slechts een dorp. Maar wel een van opvallende schoonheid.

Source: unesco.nl

Ancient City of Bosra (Syrian Arab Republic) © Yvon Fruneau
Referencia: 22bis
Año de inscripción: 1980
Criterios: (i)(iii)(vi)
Zona central: 116.2000 Ha
Zona de amortiguación: 200.4000 Ha
top