Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Ciudad de piedra de Zanzíbar

Stone Town of Zanzibar

The Stone Town of Zanzibar is a fine example of the Swahili coastal trading towns of East Africa. It retains its urban fabric and townscape virtually intact and contains many fine buildings that reflect its particular culture, which has brought together and homogenized disparate elements of the cultures of Africa, the Arab region, India, and Europe over more than a millennium.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

La ville de pierre de Zanzibar

La Ville de pierre de Zanzibar est un magnifique exemple des villes marchandes côtières swahilies d'Afrique de l'Est. Elle a conservé un tissu et un paysage urbains quasiment intacts, et beaucoup de bâtiments superbes qui reflètent sa culture particulière, fusion d'éléments disparates des cultures africaines, arabes, indiennes et européennes sur plus d'un millénaire.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة زنجبار الحجرية

تشكل مدينة زنجبار الحجرية نموذجاً رائعاً من المدن التجارية الساحلية السواحيلية في افريقيا الشرقية. وقد حافظت على نسيج ومنظر مدني لا يزالان على حالهما وعلى أبنية رائعة تروي ثقافتها المميزة القائمة على مزيج عناصر متفاوتة من الثقافة الافريقية والعربية والهندية والأوروبية امتد على أكثر من ألف سنة.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

桑给巴尔石头城

在东非斯瓦希里沿岸的贸易城镇中,桑给巴尔石头镇是一个典型代表。它的城市结构和景观至今未变,包括许多反映它独特文化的精美建筑。这些建筑已有了上千年的历史,它们被建造在一起,从而使非洲、阿拉伯、印度、欧洲这些风格迥异的文化因素融为一体。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

«Каменный город» в Занзибаре

«Каменный город» в Занзибаре – это прекрасный пример прибрежного торгового города народа суахили в Восточной Африке. Он сохранил свою городскую застройку и облик в почти нетронутом виде и имеет много прекрасных зданий, отражающих особенности этой цивилизации, которая в течение более чем тысячелетия вбирала в себя и объединяла элементы культур Африки, Арабского региона, Индии и Европы.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad de piedra de Zanzíbar

La ciudad de piedra de Zanzíbar es un magnífico ejemplo de las ciudades comerciales swahilíes del litoral del África Oriental. Ha conservado su tejido y paisaje urbanos prácticamente intactos, así como muchos edificios soberbios que ponen de manifiesto la peculiar cultura de la región, en la que se han fundido y homogeneizado a lo largo de más de un milenio elementos muy diversos de las civilizaciones de África, Arabia, la India y Europa.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ザンジバル島のストーン・タウン
ザンジバルのストーン・タウンは東アフリカのスワヒリ族の海岸交易都市の様子をよく表している。都市構造や都市の景観は実際、人に荒らされておらず、その独特な文化を反映しており、1,000年以上に及ぶアフリカ、アラビア、インド、そしてヨーロッパの文化の異なる要素がまじわり、調和している。

source: NFUAJ

Stenen stad Zanzibar

De Stenen stad Zanzibar is een mooi voorbeeld van een Swahili-handelsstad. De heersende islamitische dynastie en aanwezige buitenlandse kooplieden werden erg welvarend en verrijkten de stenen stad met paleizen en fraaie herenhuizen. Deze hadden een verscheidenheid van stijlen en tradities, maar werden samengevoegd en gehomogeniseerd tot de karakteristieke Swahili-architectuur. In de 19e eeuw werd deze Swahili-traditie overweldigd door nieuwe stijlen, onder andere de Minaret Moskee dateert uit deze periode. Zanzibar is van grote symbolische betekenis voor de bestrijding van de slavernij. Het was een van de belangrijkste slavenhandelhavens in Oost-Afrika, maar ook de basis van waaruit tegenstanders, zoals David Livingstone, hun campagne voerden.

Source: unesco.nl

Stone Town - Former Ishnashri Dispensary © UNESCO
Referencia: 173rev
Año de inscripción: 2000
Criterios: (ii)(iii)(vi)
Zona central: 96.0000 Ha
Zona de amortiguación: 84.7900 Ha
top