Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Región de los Lagos Willandra

Willandra Lakes Region

The fossil remains of a series of lakes and sand formations that date from the Pleistocene can be found in this region, together with archaeological evidence of human occupation dating from 45–60,000 years ago. It is a unique landmark in the study of human evolution on the Australian continent. Several well-preserved fossils of giant marsupials have also been found here.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Région des lacs Willandra

On trouve dans cette région les restes fossilisés d’une série de lacs et de formations dunaires du pléistocène, ainsi que la preuve archéologique d’une occupation humaine il y a de cela 60 000 à 45 000 ans. C’est un jalon unique dans l’histoire de l’évolution humaine sur le continent australien. On a découvert également dans la région plusieurs fossiles de marsupiaux géants bien conservés.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

منطقة بحيرات ويلاندرا

نجد في هذه المنطقة بقايا متحجّرات من سلسلة بحيرات وتشكلات كثبانية تعود إلى الباليستوسين، بالإضافة إلى البرهان الأثري عن إشغال بشري للمكان منذ 60000 إلى 45000 عام. إنه معلم فريد من نوعه في تاريخ التطوّر البشري على القارة الأسترالية. وقد تمّ اكتشاف عدد من المتحجّرات العائدة للحرابيات العملاقة التي لا تزال محفوظة جيدًا.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

威兰德拉湖区

该湖区有更新世(the Pleistocene)系列湖泊和沙滩构造的化石,考古研究还发现了4.5至6万年前人类居住的证据。这对于研究澳洲大陆人类进化史有着里程碑式的意义。湖区还有一些保存完好的大型有袋动物化石。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Озерный район Уилландра

Окаменелости и другие археологические находки, датируемые плейстоценом, обнаруженные в песках и на высохших озерах, свидетельствуют о заселении этого района 45-60 тыс. лет назад. С точки зрения изучения эволюции человека на австралийском материке район Уилландра является поистине уникальным местом. Здесь также найдены хорошо сохранившиеся ископаемые останки гигантских сумчатых животных.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Región de los Lagos Willandra

Esta región posee restos fosilizados de lagos y dunas del Pleistoceno, así como vestigios arqueológicos que atestiguan la presencia del ser humano desde unos 60.000 a 45.000 años. De ahí que sea un sitio excepcional para el estudio de la evolución humana en el continente australiano. También se han encontrado varios fósiles de marsupiales gigantes en buen estado de conservación.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ウィランドラ湖群地域

source: NFUAJ

Willandra Merenregio

In de regio van de Willandra meren bevinden zich de fossiele resten van een reeks meren en zandformaties uit het Pleistoceen. Daarnaast is er archeologisch bewijs te vinden van menselijke bewoning daterend van 45.000 tot 60.000 jaar geleden. De flora en fauna van het Willandra merengebied zijn archeologisch van significant belang; ze gelden als een mijlpaal in de studie van de menselijke evolutie op het Australische continent. De gevonden en goed bewaard gebleven fossielen van reuzenbuideldieren maken het namelijk mogelijk een verband vast te stellen tussen het uitsterven van deze dieren en predatie door de mens.

Source: unesco.nl

Referencia: 167
Año de inscripción: 1981
Criterios: (iii)(viii)
Zona central: 240000.0000 Ha
top