Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Archipiélago de Revillagigedo

Archipiélago de Revillagigedo

Located in the eastern Pacific Ocean, this archipelago is made up of four remote islands and their surrounding waters: San Benedicto, Socorro, Roca Partida and Clarión. This archipelago is part of a submerged mountain range, with the four islands representing the peaks of volcanoes emerging above sea level. The islands provide critical habitat for a range of wildlife and are of particular importance for seabirds. The surrounding waters have a remarkable abundance of large pelagic species, such as manta rays, whales, dolphins and sharks. 

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Archipel de Revillagigedo

Cet archipel, situé dans le Pacifique Est, se compose de quatre îles isolées et de leurs eaux environnantes : San Benedicto, Socorro, Roca Partida et Clarión. Cet archipel fait partie d’une chaîne de montagnes sous-marines, et les quatre îles représentent les sommets de volcans émergeant de la mer. Les îles offrent un habitat vital à de nombreuses espèces sauvages, et elles sont particulièrement importantes pour les oiseaux marins. Les eaux qui les entourent se caractérisent par une concentration remarquable d’espèces pélagiques de grande taille comme les raies manta, les baleines, les dauphins et les requins. 

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

أرخبيل جزر ريفيلا جيجدو المتقاربة
يقع أرخبيل جزر ريفيلا جيجدو المتقاربة شرق المحيط الهادئ. ويتكوّن من أربعة جزر منفصلة بالإضافة إلى المياه المحيطة بكل منها. وهذه الجزر هي: جزيرة سان بينيديتو وجزيرة سوكورو وجزيرة روكا بارتيدا وجزيرة كلاريون. ويعتبر هذا الأرخبيل جزءاً من سلسلة جبليّة مغمورة بالمياه حيث تعدّ الجزر قمم البراكين البارزة من تحت الماء. ويعيش على هذه ا لجزر مجموعة مهمّة من الحيوانات البريّة لا سيما الطيور البحريّة. أما المياه المحيطة بهذه الجزر، فتتميّز بتواجد ملحوظ للكائنات البحريّة الضخمة فيها مثل أسماك شيطان البحر الضخمة والحيتان والدلافين وأسماك القرش.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Revillagigedo群岛

这片群岛位于太平洋东部,由四座岛屿及其周边水域组成:圣贝内迪克托、索科罗、罗卡帕蒂达和克拉里翁岛。群岛是海底山脉的组成部分,露出水面的海底火山顶就是岛屿。群岛为海鸟等许多野生物种提供了重要的栖息地。岛屿周边水域中生活着巨型鬼蝠鲼、鲸鱼、海豚和鲨鱼等丰富多样的大型浅水物种。

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Архипелаг Ревилья-Хихедо
В состав объекта, расположенного в восточной части Тихого океана, входят четыре изолированных острова (Сан-Бенедикто, Сокорро, Рока-Партида и Кларион) и окружающая их акватория. Этот архипелаг является частью подводной горной цепи, а входящие в него острова представляют вершины вулканов, выступающих над поверхностью моря. Эти острова служат важнейшим местом обитания многочисленных видов, особенно морских птиц, а окружающие воды характеризуются исключительным изобилием крупных пелагических видов, таких как манты, киты, дельфины и акулы.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Archipiélago de Revillagigedo
Situado en el Pacífico Oriental, este archipiélago está formado por las islas de San Benedicto, Socorro y Clarión, el islote de Roca Partida y sus aguas adyacentes. Las cuatro islas –que son de hecho las cumbres emergidas de otros tantos volcanes integrantes de una cadena montañosa submarina– constituyen un hábitat de vital importancia para diversas especies endémicas de flora y fauna, en particular aves marinas. Las aguas circundantes albergan una concentración notable de especies pelágicas de gran tamaño: mantas gigantes, delfines, tiburones y cetáceos.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

レビジャヒヘド諸島
「メキシコのガラパゴス」とも呼ばれる豊かな生態系。バハ・カリフォルニア半島の南西390kmの太平洋上に浮かぶ、サン・ベネディクト島、ソコロ島、ロカ・パルティダ島、クラリオン島の4つの火山島と周辺海域で、景観美に優れるだけでなく、動植物の宝庫ともなっている。この島々は水深約4000mの海底から、最も高いところで標高1050mまでそびえる海底火山の山頂であり、海鳥の生息にとって重要な役割を果たしている。周辺海域は重要なエコリージョン(生物地理学的地域)の一つであり、ザトウクジラ、イルカ、マンタ、サメなどの大型海洋生物の生息地である。

source: NFUAJ

Revillagigedo-eilanden

Deze archipel is gelegen in het oostelijk deel van de Stille Oceaan en bestaat uit vier afgelegen eilanden en het omringende water: San Benedicto, Socorro, Roca Partida en Clarión. De archipel is deel van een onderwater gelegen bergketen waarbij de eilanden de pieken zijn van vulkamen die boven zeeniveau uitsteken. De eilanden leveren een zeer belangrijke habitat op voor een reeks van wilde dieren, en zijn bijzonder belangrijk voor zeevogels. De omliggende wateren hebben een opmerkelijke rijkheid aan grote zeedieren zoals mantas, walvissen, dolfijnen en haaien.

Source: unesco.nl

Archipielago de Revillagigedo: Humpback Whale © Erick Higuera
Referencia: 1510
Año de inscripción: 2016
Criterios: (vii)(ix)(x)
Zona central: 636685.3750 Ha
Zona de amortiguación: 14186420.2027 Ha
top