Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Ciudadela, ciudad vieja y fortaleza de Derbent

Citadel, Ancient City and Fortress Buildings of Derbent

The Citadel, Ancient City and Fortress Buildings of Derbent were part of the northern lines of the Sasanian Persian Empire, which extended east and west of the Caspian Sea. The fortification was built in stone. It consisted of two parallel walls that formed a barrier from the seashore up to the mountain. The town of Derbent was built between these two walls, and has retained part of its medieval fabric. The site continued to be of great strategic importance until the 19th century.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Citadelle, vieille ville et forteresse de Derbent

La citadelle, la vieille ville et la forteresse de Derbent faisaient partie du limes nord de l’Empire perse sassanide, qui s’étendait à l’est et à l’ouest de la mer Caspienne. Les fortifications en pierre comportaient deux murailles parallèles formant une barrière du front de mer jusqu’à la montagne. La ville de Derbent s’élevait entre ces deux murailles, et elle a en partie conservé son tissu médiéval. Le site demeura d’une grande importance stratégique jusqu’au XIXe  siècle.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

قلعة ديربنت ومدينتها القديمة وحصنها

شكّلت قلعة ديربنت ومدينتها القديمة وحصنها جزءاً من الحدود الشماليّة لإمبراطوريّة الفرس الساسانيين التي امتدت من شرق بحر قزوين إلى غربه. وكانت الحصون الحجريّة تقوم على سورين متوازيين يُشكّلان حاجزاً من البحر وحتّى الجبل. وكانت مدينة دربنت مشيّدة بين هذين السورين ولقد حافظت جزئياً على نسيجها الذي يرقى إلى لقرون الوسطى. واحتفظ الموقع بأهميّته الإستراتيجية حتّى القرن التاسع عشر.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

德尔本特城堡、古城及要塞

德尔本特城堡、古城及要塞是一度称霸里海东西两岸的撒撒尼波斯帝国的北方国界。该要塞以石头筑成。由海岸上至高山,有两条平行墙作为屏障。德尔本特城便建于两墙之内,保留了其中世纪的部分建筑风格。该遗址直至19世纪仍具有十分重要的战略地位。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента

Древний Дербент располагался на северных рубежах Сасанидской Персии, простиравшейся в те времена на восток и запад от Каспийского моря. Старинные укрепления, выстроенные из камня, включают две крепостные стены, которые идут параллельно друг другу от берега моря до гор. Город Дербент сложился между этих двух стен и сохранил до настоящего времени свой средневековый характер. Он продолжал быть важным в стратегическом отношении местом вплоть до XIX в.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudadela, ciudad vieja y fortaleza de Derbent

La ciudadela, la ciudad vieja y la fortaleza de Derbent formaban parte del dispositivo de defensa de la frontera septentrional del imperio persa de los sasánidas, que se extendía por el este y el oeste del Mar Caspio. Las fortificaciones de piedra consistían en dos murallas paralelas que formaban una barrera desde la orilla del mar hasta la montaña. Construida entre ambas murallas, la ciudad de Derbent ha conservado una parte de su estructura urbana medieval. Hasta finales del siglo XIX este sitio tuvo una gran importancia en el plano estratégico.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

デルベントのシタデル、古代都市、要塞建築物群
デルベント(ペルシア語で「関門」の意)は、ロシア北部、カスピ海西岸に位置する。カフカス山脈がカスピ海に迫り、狭い通路となっていることから5世紀に要塞として発達。以後、デルベントは、カスピ海の東から西に延びるササン朝ペルシア帝国の北部防衛線の一部となった。石造の2つの壁からなる要塞は、海岸から山にかけて並行して走り、その壁の間には中世風の構造をもつデルベントの街がある。この要塞は19世紀まで多大な戦略的重要性を持続した。

source: NFUAJ

Citadel, Oude stad en vestingsgebouwen van Derbent

De citadel, oude stad en de vestingswerken van Derbent maakten deel uit van de noordelijke linies van het Sassanidische Perzische Rijk, dat zich uitstrekte ten oosten en westen van de Kaspische Zee. De stenen vesting bestond uit twee parallelle muren die een barrière vormden van de kust tot aan de berg. De oude stad werd tussen deze twee verdedigingsmuren gebouwd en heeft een deel van haar middeleeuwse structuur behouden. Derbent en haar verdedigingswerken vormden het belangrijkste deel van de strategische defensiesystemen van het Sassanidische rijk. Ze zijn in stand gehouden tijdens de opeenvolgende regeringen tot de Russische bezetting in de 19e eeuw.

Source: unesco.nl

Citadel, Ancient City and Fortress Buildings of Derbent © derbent.ru
Referencia: 1070
Año de inscripción: 2003
Criterios: (iii)(iv)
Zona central: 37.6580 Ha
Zona de amortiguación: 451.5540 Ha
top