Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Ciudad vieja de Lamu

Lamu Old Town

Lamu Old Town is the oldest and best-preserved Swahili settlement in East Africa, retaining its traditional functions. Built in coral stone and mangrove timber, the town is characterized by the simplicity of structural forms enriched by such features as inner courtyards, verandas, and elaborately carved wooden doors. Lamu has hosted major Muslim religious festivals since the 19th century, and has become a significant centre for the study of Islamic and Swahili cultures.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Vieille ville de Lamu

La vieille ville de Lamu, qui est le plus ancien et le mieux préservé des lieux de peuplement swahilis en Afrique de l'Est, conserve ses fonctions traditionnelles. Construite en roches coralliennes et de bois de palétuvier, la ville se caractérise par la simplicité de ses formes structurelles, enrichies d'éléments comme des cours intérieures, des vérandas et des portes de bois sculptées avec soin. Siège depuis le XIXe siècle de grandes célébrations religieuses, Lamu est devenue un centre important pour l'étude des cultures islamique et swahilie.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة لامو القديمة

لا تزال مدينة لامو القديمة تحافظ على عاداتها التقليديّة وهي أقدم المناطق التي سكنتها الشّعوب السواحليّة في أفريقيا الشرقيّة وأكثر مدينة قد تمَّت المحافظة عليها. بُنيت هذه المدينة من صخورٍ مرجانيّةٍ ومن خشب الشورى وتتميّز ببساطة أشكال أبنيتها الغنيّة بعناصرَ مثل الساحات الداخليّة والشرفات والأبواب الخشبيّة المنقوشة بدقة. ومنذ القرن التاسع عشر، شكّلت لامو مركزًا للاحتفالات الدينيّة الكبرى، كما أصبحت مركزًا مهمًّا لدراسة الثقافات الاسلاميّة والسواحلية.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

拉穆古镇

拉穆古镇是东非最古老、保存最完整的斯瓦希里人聚居地,并仍然保持着它的传统作用。这个镇用珊瑚石和红树林木材建造而成,以简朴的结构为特色,同时,庭院、阳台走廊、精心雕刻的木门为其增添了很多特有风貌。从19世纪开始,主要的穆斯林宗教节日活动都在这里举行,这里也已经成为伊斯兰和斯瓦希里文化的重要研究中心。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Старый город в Ламу

Старый город в Ламу – это старейшее и наиболее хорошо сохранившееся поселение суахили в Восточной Африке, продолжающее выполнять свои традиционные функции. Построенный из кораллового известняка и мангровой древесины, город характерен простотой строительных форм, которые обогащены такими элементами как внутренние дворики, веранды и искусно украшенные резьбой деревянные двери. В Ламу, начиная с XIX в., проводятся крупные мусульманские религиозные праздники, и он превратился в важный центр изучения культур ислама и суахили.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad vieja de Lamu

La ciudad vieja de Lamu no sólo es el más antiguo y el mejor conservado de los lugares de poblamiento swahilíes del África Oriental, sino que además ha conservado sus funciones tradicionales. Construida con roca de coral y madera de mangle, la ciudad se caracteriza por la simplicidad de sus formas estructurales, enriquecidas por elementos como patios interiores, galerías y puertas de madera primorosamente esculpidas. Sede de grandes celebraciones religiosas desde el siglo XIX, Lamu se ha convertido en un centro importante de estudio de la cultura islámica y la swahili.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ラム旧市街 
ケニア南東部の港町で、インド洋西端部、アフリカ大陸沿岸部のラム群島中のラム島北東部に位置する。もともとペルシアの植民地でザンジバルの土侯の支配下にあったが、19世紀末まではモンバサと並んで、黄金・象牙・奴隷などの集散地として繁栄した。旧市街は東アフリカで最古のスワヒリの居住地であり、その伝統的な様式をよく保存している。19世紀以来、重要な宗教儀式を執り行い、イスラムとスワヒリ文化研究の宝庫となっている。

source: NFUAJ

Oude stad van Lamu

De Oude stad van Lamu ligt op een eiland met dezelfde naam, 350 kilometer ten noorden van Mombasa. Het is het oudste en best bewaarde voorbeeld van een Swahili nederzetting in Oost-Afrika, met behoud van traditionele functies. De stad is gebouwd van koraalsteen en mangrove hout. De Swahili huizen zijn eenvoudig en uniform aan de buitenkant, maar hebben uitvoerig uitgesneden en versierde houten deuren, kenmerkend voor Lamu. De eenvoudige (bouw)structuren van de stad zijn verder verrijkt met binnenplaatsen en veranda’s. Lamu heeft belangrijke islamitische religieuze festivals gehouden sinds de 19e eeuw en is uitgegroeid tot een belangrijk centrum voor de bestudering van islamitische en Swahili culturen.

Source: unesco.nl

Lamu Old Town (Kenya) © National Museums of Kenya
Referencia: 1055
Año de inscripción: 2001
Criterios: (ii)(iv)(vi)
Zona central: 15.6000 Ha
Zona de amortiguación: 1200.0000 Ha
top