Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Tierra del incienso

Land of Frankincense

The frankincense trees of Wadi Dawkah and the remains of the caravan oasis of Shisr/Wubar and the affiliated ports of Khor Rori and Al-Baleed vividly illustrate the trade in frankincense that flourished in this region for many centuries, as one of the most important trading activities of the ancient and medieval world.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Terre de l’encens

Les arbres d'encens de l'Ouadi Dawkah, les vestiges de l'oasis caravanière de Shisr/Wubar et les ports associés de Khor Rori et d'Al-Baleed illustrent de manière frappante le commerce de l'encens qui prospéra dans cette région durant de nombreux siècles et fut l'une des plus importantes activités commerciales du monde antique et médiéval.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

أرض اللبان

تبرز أشجار اللبان في وادي دوكة، بالإضافة إلى آثار الواحة الصحراوية المتنقلة في شصر/وبار والمرافئ المرتبطة بخور روري والبليد. فقد ازدهرت تجارة اللبان بشكل واضح في هذه المنطقة خلال قرون عدة وكانت من أهم النشاطات التجارية في العالم القديم وفي القرون الوسطى.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

乳香之路

瓦迪•道卡的乳香树和什斯尔/乌芭尔以及相关的科尔罗里和巴厘德港口的商队绿洲遗迹,都表明这里的乳香贸易繁荣了很多世纪。这项贸易在古代和中世纪是最重要的商业活动之一。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Древний торговый путь “Тропа ладана”

Ладанные деревья в оазисе Вади-Дауках и остатки оазиса Шист-Вубар, через который проходил караванный путь, а также порты Хор-Рори и Аль-Балид, наглядно демонстрируют, как происходила торговля ладаном, процветавшая в этом регионе многие столетия. Ладан являлся одним из важнейших товаров в древнем и средневековом мире.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Tierra del incienso

Los árboles de incienso del Uadi Dawkah, los vestigios del oasis de Shisr-Wubar, lugar de paso de las caravanas, y los puertos de Jor Rori y Al Baleed ilustran vívidamente el floreciente comercio secular del incienso en esta región, que fue una de las actividades económicas más importantes de la Antigüedad y la Edad Media.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

フランキンセンスの国土
オマーン南部。ドファール地方にあるワジ・ダウカー乳香樹と、シズルの隊商オアシス跡およびコールロリとアルバリドの港は、何世紀にもわたってこの地方一帯を賑わせた乳香貿易の場である。カンラン科の樹木から採取される乳香は、最も高価な香料の一つとされる。乳香貿易は、古代および中世初期に至る時期、アラビア海周辺とその公益範囲の世界では最も重要な経済活動であった。1990年代初期に衛星写真によりこの都市遺跡が発見された。

source: NFUAJ

Land van Wierook

De wierookbomen (Frankincense) van Wadi Dawkah, de overblijfselen van de oase van Shisr/Wubar en de aangesloten havens Khor Rori en Al-Baleed getuigen van een bloeiende handel in wierook gedurende vele eeuwen. Het was in deze regio een van de belangrijkste handelsactiviteiten van de oude wereld en de middeleeuwen. Deze groep van archeologische gebieden in Oman weerspiegelen de productie en distributie van wierook, een van de meest belangrijke luxe handelswaar in de oudheid, van de Middellandse en Rode Zee naar Mesopotamië, India en China. Het Land van Wierook is een bewijs van een bloeiende beschaving in Zuid-Arabië, van het neolithicum tot de late islamitische periode.

Source: unesco.nl

Land of Frankincense (Oman) © UNESCO
Referencia: 1010
Año de inscripción: 2000
Criterios: (iii)(iv)
Zona central: 849.8800 Ha
Zona de amortiguación: 1243.2400 Ha
top