Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.

Old Town of Galle and its Fortifications

Old Town of Galle and its Fortifications

Founded in the 16th century by the Portuguese, Galle reached the height of its development in the 18th century, before the arrival of the British. It is the best example of a fortified city built by Europeans in South and South-East Asia, showing the interaction between European architectural styles and South Asian traditions.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Vieille ville de Galle et ses fortifications

Fondée au XVIe siècle par les Portugais, Galle a atteint son apogée au XVIIIe siècle, avant l'arrivée des Britanniques. C'est le meilleur exemple d'une ville fortifiée construite par les Européens en Asie du Sud et du Sud-Est qui illustre l'interaction entre l'architecture européenne et les traditions de l'Asie du Sud.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة غال القديمة وتحصيناتها

تأسست غال على يد البرتغاليين في القرن السادس عشر لكنها بلغت أوجها في القرن الثامن عشر قبل وصول البريطانيين إليها. وهي تشكل المثال الأفضل للمدن المحصنة التي بناها الاوروبيون في جنوب وجنوب شرق آسيا والتي تجسد التفاعل بين الهندسة الاوروبية وتقاليد جنوب آسيا.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

加勒老城及其堡垒

加勒老城始建于16世纪,由葡萄牙人所建,在18世纪时达到鼎盛时期,在英国人入侵之后,开始逐渐衰败。加勒老城由南欧人和东南亚人共同修建,是一个融合了欧洲和南亚传统建筑风格的典型堡垒城市。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Старая часть и укрепления города Галле

Основанный в XVI в. португальцами, город достиг своего расцвета в XVIII в., перед тем, как перейти к англичанам. Это лучший пример укрепленного города, построенного европейцами в Южной и Юго-Восточной Азии, демонстрирующий взаимосвязь между архитектурными стилями Европы и традициями Южной Азии.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad vieja de Galle y sus fortificaciones

Fundada por los portugueses en el siglo XVI, Galle alcanzó su apogeo en el siglo XVIII, antes de la llegada de los británicos. Es el mejor ejemplo de ciudad fortificada construida por los europeos en el Asia Meridional y Sudoriental, en la que se puede apreciar la interacción de la arquitectura europea y las tradiciones arquitectónicas y artísticas del sur de Asia.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ゴール旧市街とその要塞群

source: NFUAJ

Oude stad van Galle en haar vestingwerken

Galle werd in de 16e eeuw gesticht door de Portugezen. Na de inname door Nederlanders werd de stad versterkt met muren en veertien bastions. Galle bereikte het hoogtepunt van haar ontwikkeling in de 18e eeuw, voor de komst van de Britten. Het is het beste voorbeeld van een versterkte stad gebouwd door Europeanen in Zuid en Zuidoost Azië. Het laat de wisselwerking zien tussen Europese bouwstijlen en Zuid-Aziatische tradities. Het grootste deel van de muren werd gebouwd in 1663. De noordelijke versterkte poort, beschermd door een ophaalbrug en een gracht, stamt uit 1669.

Source: unesco.nl

top