Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

بروفانس، مدينة المعارض العائدة للقرون الوسطى

Provins, Town of Medieval Fairs

The fortified medieval town of Provins is situated in the former territory of the powerful Counts of Champagne. It bears witness to early developments in the organization of international trading fairs and the wool industry. The urban structure of Provins, which was built specifically to host the fairs and related activities, has been well preserved.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Provins, ville de foire médiévale

La ville médiévale fortifiée de Provins se situe au cœur de l'ancienne région des puissants comtes de Champagne. Elle témoigne des premiers développements des foires commerciales internationales et de l'industrie de la laine. Provins a su préserver sa structure urbaine, conçue spécialement pour accueillir des foires et des activités connexes.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

بروفانس، مدينة المعارض العائدة للقرون الوسطى

تقع مدينة بروفانس المحصّنة والعائدة للقرون الوسطى في قلب المنطقة القديمة التابعة لكونت دي شمبانيي النافذين. وقد شهدت التطورات الأولى للمعارض التجارية العالمية ولصناعة الصوف. تمكّنت مدينة بروفانس من المحافظة على تركيبتها الحضرية التي صُمّمت بصورة خاصة لاستضافة المعارض والنشاطات ذات الصلة.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

普罗万城

普罗万(Provins)这个中世纪防御古城, 位于原先颇有影响的香槟酒会地区,见证了国际贸易组织和羊毛工业的早期发展。普罗万的城市结构保存完好,其设计之初的目的就是用于主办展览会及相关活动。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Провен, город средневековых ярмарок

Укрепленный средневековый город Провен расположен на территории, принадлежавшей ранее могущественным графам Шампани. Он был свидетелем ранних этапов развития международной ярмарочной торговли и промышленного производства шерстяных тканей. Хорошо сохранилась структура города, строившегося специально для проведения ярмарок и связанного с этим видов деятельности.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Provins, ciudad de ferias medieval

Situada en el centro de los antiguos dominios de los poderosos condes de Champaña, la ciudad medieval fortificada de Provins constituye un testimonio de la primera etapa de auge de las ferias comerciales internacionales y la industria de la lana. Provins ha logrado preservar su estructura urbana, concebida especialmente para dar acogida a las ferias y sus actividades conexas.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

中世市場都市プロヴァン
強大な勢力を誇ったシャンパーニュ伯のかつての領地内にある要塞都市。11世紀頃からプロヴァンスは、地理的な条件から北欧と地中海世界を結ぶ年一度の交易が始まった。そのためプロヴァンスは、国際的な交易や羊毛産業が組織化され始めた初期の発展の様相を残している。また、都市構造としても、交易や羊毛産業に関連する特別な建築物が多く建てられ、中世の交易都市の特色を今に伝えている。

source: NFUAJ

Provins, stad van middeleeuwse jaarmarkten

De versterkte middeleeuwse stad Provins ligt op het voormalig grondgebied van de machtige graven van Champagne. De stadsstructuur van Provins, die speciaal werd gebouwd om markten, beurzen en aanverwante activiteiten onderdak te bieden, is goed intact gebleven. De stad getuigt van vroege ontwikkelingen in de organisatie van internationale handelsbeurzen en de wolindustrie. Een kenmerk van alle oude gebouwen in de handelsstad is het systeem van kelders met een booggewelf, dat dateert van tussen de 12e en de 14e eeuw. Ze hebben allemaal een stenen trap naar de deuropening aan de straat. In de bovenstad liggen ze helemaal onder de grond, in de benedenstad boven de grond.

Source: unesco.nl

المرجعية: 873rev
عام التسجيل: 2001
معايير: (ii)(iv)
منطقة وسطى: 108.0000 Ha
منطقة عازلة: 1365.0000 Ha
top