Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

موقع ليون التاريخي

Historic Site of Lyon

The long history of Lyon, which was founded by the Romans in the 1st century B.C. as the capital of the Three Gauls and has continued to play a major role in Europe's political, cultural and economic development ever since, is vividly illustrated by its urban fabric and the many fine historic buildings from all periods.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Site historique de Lyon

La longue histoire de Lyon, fondée par les Romains en tant que capitale des Trois Gaules au Ier siècle av. J.-C. et qui n'a cessé de jouer un rôle majeur dans le développement politique, culturel et économique de l'Europe depuis cette époque, est illustrée de manière extrêmement vivante par son tissu urbain et par de nombreux bâtiments historiques de toutes les époques.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

موقع ليون التاريخي

مدينة ليون، التي أسسها الرومان على أنها عاصمة جنرالات الغول الثلاثة في القرن الأول قبل الميلاد، والتي استمرتّ في تأدية دور ريادي في التطور السياسي والثقافي والاقتصادي لأوروبا منذ تلك الفترة، يبرز دورها في غاية من الحيوية من خلال نسيجها الإنساني والعمراني ومن خلال المباني التاريخية العديدة التي تعود إلى كافة الحقبات من تاريخها الطويل.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

里昂历史遗迹

里昂是一座历史悠久的城市,于公元前1世纪由罗马人创建,曾是高卢三朝首都,在欧洲政治、经济和文化发展中发挥了重要作用。里昂的城市建筑和各个历史时期的大量精美古建筑生动诠释了它悠久的历史。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Историческая часть города Лион

Лион был основан древними римлянами в I в. до н.э. как столица «Трех Галлий». С тех пор город продолжал играть важную роль в политическом, культурном и экономическом развитии Европы. Его долгая история ярко проиллюстрирована городской застройкой и многочисленными прекрасными историческими зданиями разных периодов.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Sitio histórico de Lyon

La ciudad de Lyon fue fundada en el siglo I a.C. por los romanos, que establecieron en ella la capital de las Tres Galias. Desde entonces, Lyon ha desempeñado a lo largo de toda su historia un papel importante en el desarrollo político, cultural y económico de Europa. Su estructura urbana y sus numerosos monumentos de todas las épocas son vivos testimonios de esa importancia.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

リヨン歴史地区
フランス南東部、ローヌとソーヌ両河の合流点にある交通の要衝で、紀元前1世紀ローマ人によってガリア3州の首都として建設された。以後ヨーロッパの政治的・文化的・経済的発展に重要な役割を果たしてきたリヨンの長い歴史は、都市の構造やあらゆる時代を通じて多くの見事な建造物に生き生きと反映している。サン・ジャン大聖堂、サン・マルタン・デネー聖堂のほか、大聖堂の南北一帯にはゴシック時代から17世紀に至る邸宅が多い。

source: NFUAJ

Historisch gebied van Lyon

Lyon is in de eerste eeuw voor Christus door de Romeinen gesticht als de hoofdstad van de drie Gallische keizerlijke provincies. Het heeft sindsdien onafgebroken een belangrijke rol gespeeld in de politieke, culturele en economische ontwikkeling van Europa. De lange geschiedenis van de stad is te zien aan de stadsbouw, waar gebieden met middeleeuwse straten voorkomen naast wijken gebouwd volgens 18e en 19e-eeuwse stadsplanning. Lyon wordt gedomineerd door twee heuvels: Fourvière in het westen en Croix-Rousse in het oosten. De laatste wordt verlengd door een schiereiland gevormd door alluviale afzettingen op de samenvloeiing van de twee rivieren Rhône en Saône.

Source: unesco.nl

Basilica "Notre-Dame de Fourvière" in the « Vieux-Lyon » district ; Part of the UNESCO World Heritage ; FranceBasilique "Notre-Dame de Fourvière" dans le quartier du « Vieux-Lyon ; inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; FranceBasilika "Notre-Dame de Fourvière" im Altstadtviertel « Vieux-Lyon » ; Welterbe UNESCO; Frankreich © M & G Therin-Weise
المرجعية: 872
عام التسجيل: 1998
معايير: (ii)(iv)
منطقة وسطى: 427.0000 Ha
منطقة عازلة: 323.0000 Ha
top