Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Ciudad vieja y acueducto de Segovia

Old Town of Segovia and its Aqueduct

The Roman aqueduct of Segovia, probably built c. A.D. 50, is remarkably well preserved. This impressive construction, with its two tiers of arches, forms part of the setting of the magnificent historic city of Segovia. Other important monuments include the Alcázar, begun around the 11th century, and the 16th-century Gothic cathedral.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Vieille ville de Ségovie et son aqueduc

L'aqueduc romain de Ségovie, construit probablement vers l'an 50 de l'ère chrétienne, est remarquablement bien conservé. Cette majestueuse construction à double arcature s'insère dans le cadre de la magnifique cité historique de Ségovie où l'on peut admirer notamment l'Alcazar, commencé au XIe siècle, et la cathédrale gothique du XVIe siècle.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة سيغوفيا القديمة وقنواتها للإمداد بالماء

بُنيت قنوات سيغوفيا الرومانيّة للإمداد بالماء قرابة العام 50 من الحقبة المسيحيّة ولقد جرت المحافظة عليها بشكل جيّد. وهذا البناء الضخم ذو القناطر المزدوجة يندرج ضمن الإطار العظيم لمدينة سيغوفيا التاريخيّة حيث يُمكن مشاهدة القصر الذي بدأ في القرن الحادي عشر والكاتدرائيّة القوطيّة في القرن السادس عشر.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

塞哥维亚古城及其输水道

塞哥维亚古罗马输水道,大概建于公元50年前后,迄今保存完好,令人称奇。这一建筑以双层拱洞为特点,给人留下深刻的印象,成为塞哥维亚历史古城一道亮丽的风景线。在这里,人们还可以参观阿尔卡萨尔教堂,它始建于公元11世纪,完成于16世纪,是著名的哥特式大教堂。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Старый город в Сеговии и древнеримский акведук

Древнеримский акведук в Сеговии, построенный около 50 г. н.э., прекрасно сохранился. Это впечатляющее сооружение с двумя ярусами арок является неотъемлемым элементом облика великолепного исторического города Сеговия. Другие важные памятники – это Алькасар, основанный в ХI в., и готический кафедральный собор ХVI в.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad vieja y acueducto de Segovia

Edificado probablemente hacia el año 50 d.C., el acueducto romano de Segovia se conserva excepcionalmente intacto. Esta imponente construcción de doble arcada se inserta en el marco magnífico de la ciudad histórica, donde se pueden admirar otros soberbios monumentos como el Alcázar, cuya construcción se inició en el siglo XI, y la catedral gótica del siglo XVI.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

セゴビア旧市街とローマ水道橋

source: NFUAJ

Oude stad en aquaduct van Segovia

Het Romeinse aquaduct van Segovia is waarschijnlijk gebouwd omstreeks het jaar 50 na Christus en opmerkelijk goed bewaard gebleven. Deze indrukwekkende constructie, met zijn twee rijen van bogen, maakt deel uit van de prachtige historische stad Segovia. Andere belangrijke monumenten in deze stad zijn het Alcázar – gebouwd rond de 11e eeuw – en de 16e-eeuwse gotische kathedraal. De wijken, straten en huizen zijn georganiseerd op basis van de plaatselijke sociale structuur, waarbij hiërarchie overschaduwd werd door het horen bij een culturele groeperingen. Moren, Christenen en Joden leefden naast elkaar en zorgden samen voor de economische groei van de stad tijdens de 16e eeuw.

Source: unesco.nl

Cathedral © UNESCO
Referencia: 311bis
Año de inscripción: 1985
Criterios: (i)(iii)(iv)
Zona central: 134.2800 Ha
Zona de amortiguación: 401.4400 Ha
top