Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.

Noel Kempff Mercado National Park

Noel Kempff Mercado National Park

The National Park is one of the largest (1,523,000 ha) and most intact parks in the Amazon Basin. With an altitudinal range of 200 m to nearly 1,000 m, it is the site of a rich mosaic of habitat types from Cerrado savannah and forest to upland evergreen Amazonian forests. The park boasts an evolutionary history dating back over a billion years to the Precambrian period. An estimated 4,000 species of flora as well as over 600 bird species and viable populations of many globally endangered or threatened vertebrate species live in the park.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Parc national Noel Kempff Mercado

Ce parc national est l'un des plus grands (1 523 000 ha) et des plus intacts du bassin amazonien. Variant en altitude de 200 m à près de 1 000 m, il offre une riche mosaïque d'habitats allant des forêts sempervirentes amazoniennes de haute altitude à la savane et à la forêt du Cerrado. Le parc présente une histoire évolutionnaire couvrant plus d'un milliard d'années depuis le Précambrien. Il abrite des populations viables de nombreux grands vertébrés en péril ou menacés d'extinction au niveau mondial, une flore estimée à 4 000 espèces et plus de 600 espèces d'oiseaux.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

المنتزه الوطني نويل كمبف ميركادو

يُعتبر هذا المنتزه الوطني أحد المنتزهات الأكبر مساحة (1523000 هكتار) وأقلّها استغلالاً في الحوض الأمازوني. يتراوح ارتفاعه بين 200 متر وحوالى 1000 متر، وهو بذلك يشكّل فسيفساء غنية من المساكن الطبيعية التي تتنوّع بين الغابات الأمازونية الدائمة الخضرة الواقعة على علو مرتفع والسهول العشبية وغابة السيرادو. ويحمل المنتزه في طيّاته تاريخاً تطورياً يمتّد على أكثر من مليار سنة منذ العصر ما قبل الكمبريّ. وهو يأوي أجناساً قابلة للحياة من العديد من الفقريات الكبيرة المعرّضة للخطر أو المهددة بالإنقراض على المستوى العالمي، ويتغنّى بثروة نباتية تُقدّر بـ 4000 صنف نباتي وبأكثر من 600 جنس من الطيور.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

挪尔•肯普夫墨卡多国家公园

这座国家公园(占地1 523 000公顷)是亚马逊盆地最大和保护最为完好的公园之一,海拔高度从200米到近1000米。该公园有着各种各样的生物栖息地,包括赛拉多(Cerrado)大草原、森林和亚马逊高地常青林。肯普夫国家公园展示了距今10多亿年前到寒武纪之间的自然进化历程,据估计,公园内生存有约4000种植物、600多种鸟类和许多世界上濒危的脊椎动物。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Национальный парк Ноэль-Кемпфф-Меркадо

Национальный парк Ноэль-Кемпфф-Меркадо – один из самых крупных по площади (1,5 млн. га) и наиболее сохранных парков во всем бассейне Амазонки. Высотные отметки колеблются от 200 м и почти до 1000 м, что определяет большое ландшафтное разнообразие – от лесистых саванн («кампос-серрадо») до вечнозеленых горных амазонских лесов. Примечательна геологическая история этой местности, насчитывающая около миллиарда лет, – начиная с докембрия. В парке произрастает около 4 тыс. видов растений, обитает свыше 600 видов птиц, а также отмечены жизнеспособные популяции многих видов позвоночных животных, которые признаны редкими и исчезающими в глобальном масштабе.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Parque Nacional Noel Kempff Mercado

El Parque Nacional Noel Kempff Mercado es uno de los más grandes (1.523.000 hectáreas) y mejor conservados de la cuenca del Amazonas. Con altitudes que oscilan entre los 200 y 1.000 metros, posee un rico mosaico de hábitats que van desde el bosque montañoso amazónico de hoja perenne hasta la sabana y el cerrado. El parque ilustra la historia de la evolución a lo largo de 1.000 millones de años, desde el Periodo Precámbrico. Además, alberga poblaciones viables de vertebrados de gran tamaño en peligro de extinción en todo el mundo, una flora de 4.000 especies y más de 600 variedades de pájaros.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ノエル・ケンプ・メルカード国立公園
ボリビア北西部、アマゾン川流域最大の国立公園のひとつで(152万3000ha)原生状態を保っている。200mから1000mにいたる標高差により、セラードのサバンナや森林からの高地アマゾンの常緑樹林にいたる豊かな生息環境となっている。この公園は10億年以上前の先カンブリア期にまで遡る進化の歴史を見ることができ、約4000種の植物や600種を超える鳥類や世界的に絶滅の危機のある多くの脊椎動物が多く存在する。

source: NFUAJ

Nationaal park Noel Kempff Mercado

Het Nationaal Park is een van de grootste (1.523.000 hectare) en meest intacte parken in het Amazonegebied. Dankzij een hoogteverschil van 800 meter (van 200 tot bijna 1.000 meter) bestaat er een rijk mozaïek van de laaggelegen Cerrado savanne naar de hooggelegen, groenblijvende Amazonebossen. De Cerrado habitats zijn miljoenen jaren geïsoleerd geweest waardoor ze een ideaal levend laboratorium vormen voor de studie naar de ontwikkeling van deze ecosystemen. De evolutionaire geschiedenis van het park gaat meer dan een miljard jaar terug, naar de Precambrium-periode. Er zijn naar schatting 4.000 plantensoorten en er leven meer dan 600 vogelsoorten en levensvatbare populaties van wereldwijd bedreigde gewervelde diersoorten.

Source: unesco.nl

Justification for Inscription

Criteria (ix) and (x): The site contains an array of habitat types including evergreen rainforests, palm forests, cerrado, swamps, savannahs, gallery forests, and semi-deciduous dry forests. The cerrado habitats found on the Huanchaca Meseta have been isolated for millions of years providing an ideal living laboratory for the study of the evolution of these ecosystems. The site also contains a high diversity of plant and animal species, including viable populations of many globally threatened large vertebrates.

top