Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.

Historic Centres of Berat and Gjirokastra

Historic Centres of Berat and Gjirokastra

Berat and Gjirokastra are inscribed as rare examples of an architectural character typical of the Ottoman period. Located in central Albania, Berat bears witness to the coexistence of various religious and cultural communities down the centuries. It features a castle, locally known as the Kala, most of which was built in the 13th century, although its origins date back to the 4th century BC. The citadel area numbers many Byzantine churches, mainly from the 13th century, as well as several mosques built under the Ottoman era which began in 1417. Gjirokastra, in the Drinos river valley in southern Albania, features a series of outstanding two-story houses which were developed in the 17th century. The town also retains a bazaar, an 18th-century mosque and two churches of the same period.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Centres historiques de Berat et de Gjirokastra

Berat et Gjirokastra sont inscrites en tant que rares exemples d'un style architectural typique de la période ottomane. Située dans le centre de l'Albanie, Berat porte le témoignage de la coexistence de différentes communautés religieuses et culturelles au fil des siècles. Elle comprend un château, localement appelé le Kala, dont la majeure partie fut construite au XIIIe siècle, bien que ses origines remontent au IVe siècle avant JC. Le quartier de la citadelle compte de nombreuses églises byzantines, dont plusieurs du XIIIème siècle, ainsi que plusieurs mosquées construites sous l'ère ottomane qui débuta en 1417. Gjirokastra, dans la vallée de la rivière Drinos au sud de l'Albanie, comprend une série de remarquables maisons à deux étages, qui se développèrent au XVIIe siècle. La ville comprend également un bazar, une mosquée du XVIIIe siècle ainsi que deux églises de la même époque.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

المركزان التاريخيان لبيرات وجيروكاسترا

يمثل المركزان التاريخيان لبيرات وجيروكاسترا (ألبانيا) امتداداً لمركز مدينة جيروكاسترا الذي سبق أن أدرِج في عام 2005، كمثال نادر عن مدينة عثمانية جيدة الصون. تقع بيرات في وسط ألبانيا، وتشهد على التعايش بين مختلف الطوائف الدينية والتيارات الثقافية منذ قرون عدة. تحصي المدينة 000 64 نسمة، وتشمل قصراً يُعرف محلياً بقصر القلعة بُُني الجزء الرئيسي منه في القرن الثالث عشر، علماً أن آثاره القديمة ترقى إلى القرن الرابع قبل الميلاد. وتشمل منطقة القلعة كنائس بيزنطية عديدة، يعود معظمها إلى القرن الثالث عشر، ويحوي عدد منها رسوماً جدارية وأيقونات قيمة. وفي المدينة أيضاً عدد من المساجد التي بُنيت في الحقبة العثمانية التي بدأت في عام 1417. تحوي بيرات كذلك بيوتاً عدة للطوائف الدينية، وقد استخدم بعضها بالأخص من جانب الأخوية الصوفية في القرن الثامن عشر، ومساكن مصانة صيانة جيدة تتسم بأسلوب متميز.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Исторические центры Берата и Джирокастры

Исторические центры Берата и Джирокастры являются добавлением городского центра Берата к центру Джирокастры, уже включенному в Список в 2005 году как редкий образец хорошо сохранившегося поселения оттоманского периода. Берат, расположенный в центральной части Албании, свидетельствует о многовековом сосуществовании различных религий и культурных общин. В этом городе с населением в 64 000 человек высится замок - Кала. Его основная часть относится к XIII веку, хотя строительство сооружения началось в IV веке до н.э. В районе цитадели возведены многочисленные византийские церкви, относящиеся по большей части к XIII веку, во многих из них сохранились ценные настенные росписи и иконы. Здесь находятся и несколько мечетей, построенных в оттоманский период. На территории объекта имеется несколько домов для религиозных общин. В некоторых из них в XVIII веке собирались, например, братства суфистов. Следует также отметить хорошо сохранившиеся дома, выстроенные в характерном стиле.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad Museo de Gjirokastra

Situada en el valle del río Drinos, al sur de Albania, la histórica ciudad de Gjirokastra es uno de los raros ejemplos de ciudad otomana en buen estado de conservación. Construida por latifundistas, Gjirokastra está estructurada en torno a la antigua ciudadela del siglo XIII y su arquitectura se caracteriza su casas torretas denominadas en turco kullë (“torre”). Típica ciudad balcánica, Gjirokastra posee notables ejemplos de este tipo de casas cuya construcción se remonta al siglo XVII, si bien algunas de las más sofisticadas datan de principios del siglo XIX. Una kullë típica consta de una planta baja elevada sobre el suelo, un primer piso para vivir en invierno y un segundo para la época estival. La decoración interior es muy ornamentada y comprende pinturas con motivos florales, sobre todo en las estancias destinadas a los huéspedes. Gjirokastra cuenta también con un bazar, una mezquita y dos iglesias del siglo XVIII.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ベラットとギロカストラの歴史地区
ギロカストラは、アルバニア南部のドリノス川流域の渓谷にある、大農場主によって造られた要塞都市。13世紀の城館が市の中心をなし、17世紀に確立したバルカンに特徴的な塔状家屋(ワーレ)も多く見られる。19世紀の初期から残るより精巧な城館は、高い土台のうえに立ち、1階は寒冷期用、2階は温暖期用に造られ、客間には、花模様の飾りなどのおびただしい装飾が施されている。このほか、市内には18世紀のモスクと2つの教会が残されており、堅牢な要塞都市に宗教的な彩を添えている。紀元前4世紀に起源をもつベラットには、13世紀のビザンチン様式の教会や城塞、15世紀以降に建てられたモスクを中心に、オスマン帝国時代の町並みが残る。1851年の大地震で倒壊した跡に建て替えられた家屋は下層階を元の石造りのままで上層階に木材を使った様式で独特な造り。

source: NFUAJ

Historisch centrum van Berat en Gjirokastër

Berat en Gjirokastër worden beschouwd als zeldzame voorbeelden van de Ottomaanse (bouw)cultuur. Het in centraal Albanië gelegen Berat laat zien dat er eeuwenlang verschillende godsdiensten en culturen naast elkaar bestonden. Zo is er een kasteel - door de lokalen Kala genoemd - gebouwd in de 13e eeuw, maar met fundamenten gebouwd in de 4e eeuw voor Christus. Het citadelgebied kent veel Byzantijnse kerken uit de 13e eeuw, maar ook moskeeën gebouwd tijdens het Ottomaanse tijdperk dat in 1417 begon. Gjirokastër in Zuid-Albanië herbergt een serie prachtige 17e-eeuwse huizen met twee verdiepingen. De stad heeft verder nog een bazaar, een 18e-eeuwse moskee en twee kerken uit diezelfde periode.

Source: unesco.nl

Outstanding Universal Value

These two fortified historic centres are remarkably well preserved, and this is particularly true of their vernacular buildings. They have been continuously inhabited from ancient times down to the present day. Situated in the Balkans, in Southern Albania, and close to each other, they bear witness to the wealth and diversity of the urban and architectural heritage of this region.

Berat and Gjirokastra bear witness to a way of life which has been influenced over a long period by the traditions of Islam during the Ottoman period, while at the same time incorporating more ancient influences. This way of life has respected Orthodox Christian traditions which have thus been able to continue their spiritual and cultural development, particularly at Berat.

Gjirokastra was built by major landowners. Around the ancient 13th century citadel, the town has houses with turrets (the Turkish kule ) which are characteristic of the Balkans region. Gjirokastra contains several remarkable examples of houses of this type, which date from the 17th century, but also more elaborate examples dating from the early 19th century.

Berat bears witness to a town which was fortified but open, and was over a long period inhabited by craftsmen and merchants. Its urban centre reflects a vernacular housing tradition of the Balkans, examples of which date mainly from the late 18th and the 19th centuries. This tradition has been adapted to suit the town's life styles, with tiered houses on the slopes, which are predominantly horizontal in layout, and make abundant use of the entering daylight.

Criterion (iii) : Berat and Gjirokastra bear outstanding testimony to the diversity of urban societies in the Balkans, and to longstanding ways of life which have today almost vanished. The town planning and housing of Gjirokastra are those of a citadel town built by notable landowners whose interests were directly linked to those of the central power. Berat bears the imprint of a more independent life style, linked to its handicraft and merchant functions.

Criterion (iv) : Together, the two towns of Gjirokastra and Berat bear outstanding testimony to various types of monument and vernacular urban housing during the Classical Ottoman period, in continuity with the various Medieval cultures which preceded it, and in a state of peaceful coexistence with a large Christian minority, particularly at Berat.

The overall integrity of the two towns is satisfactory, although this was adversely affected by illegal constructions in the late 1990s. Authenticity is also satisfactory, but preservation management must be stepped up and carefully enforced, in accordance with the highest international standards.

The management plan measures and the recently established coordination authority responsible for implementing the plan should encourage an active policy of preservation and conservation of the property's Outstanding Universal Value, particularly as regards urban construction management and visitor facilities.

top