Rock Carvings in Tanum

Rock Carvings in Tanum

The rock carvings in Tanum, in the north of Bohuslän, are a unique artistic achievement not only for their rich and varied motifs (depictions of humans and animals, weapons, boats and other subjects) but also for their cultural and chronological unity. They reveal the life and beliefs of people in Europe during the Bronze Age and are remarkable for their large numbers and outstanding quality.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Gravures rupestres de Tanum

Dans le nord du Bohuslän, les gravures rupestres de la commune de Tanum constituent un ensemble de toute première importance sur le plan mondial, tant par leur variété (représentations humaines et animales, armes, bateaux et autres objets) que par leur unité culturelle et chronologique. Elles illustrent, avec une abondance et une qualité remarquables, la vie et les croyances de l'âge du bronze en Europe.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

النقوش الصخرية في تانوم

تقع هذه النقوش الصخرية في منطقة تانوم شمال محافظة بوهوسلان وتشكل النموذج الأكثر أهمية في العالم بفضل تنوع مواضيعها (من رسوم لبشر وحيوانات وأسلحة وسفن واغراض اخرى) والوحدة الثقافية والزمنية التي تمثلها. كما انها تجسّد بوفرة وقيمة كبيرتين الحياة والمعتقدات التي سادت في العصر البرونزي في اوروبا.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

塔努姆的岩刻画

塔努姆的岩刻画位于瑞典哥德堡以北,它丰富多彩的图形(描绘人类和动物、武器、船只和其他物品),表现了它独一无二的艺术成就和文化与年代的统一。它丰富突出的作品反映了欧洲青铜器时代人们的生活和信仰。

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Наскальные рельефы в Тануме

Наскальные рельефы в Тануме на севере Бохуслена – это художественный шедевр, уникальный не только благодаря разнообразию сюжетов (изображения людей и животных, оружия, лодок и др.), но также из-за их культурной и хронологической целостности. Петроглифы отражают жизнь и верования людей бронзового века в Европе, и замечательны своим большим количеством и выдающимся качеством.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Grabados rupestres de Tanum

Situada al norte de la región de Bohuslän, la localidad de Tanum posee un conjunto de petroglifos de importancia excepcional tanto por su variedad –representaciones de seres humanos, animales, armas, embarcaciones y objetos diversos– como por su unidad cultural y cronológica. Estos grabados rupestres, que son ilustrativos de la vida y las creencias de los pueblos europeos en la Edad de Bronce, destacan por su abundancia y la calidad de su factura.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

タヌムの線刻画群
ノルウェーとの国境近く、オスロ湾に面した町ストレムスタートに残された岩壁彫刻、BC1000~BC500年ごろの青銅器時代のものとされる。数、種類とも豊富で、人間のほか、シカ、イヌ、ウマなどの動物、武器や船などが描かれ、先史時代のヨーロッパの人々の生活や信仰を知るうえで大切な手がかりとなっている。

source: NFUAJ

Rotstekeningen in Tanum

De rotstekeningen in Tanum bevinden zich in het noorden van Bohuslän. Dit landschap bestaat uit granietgesteente, waarvan delen werden schoon geschraapt toen de ijskap langzaam naar het noorden bewoog. Hierdoor werden licht gebogen rotswanden blootgesteld. De tekeningen op deze rotsen zijn een unieke artistieke prestatie en opmerkelijk vanwege hun grote aantallen en uitstekende kwaliteit. Ze hebben niet alleen rijke en gevarieerde afbeeldingen (mensen, dieren, wapens, boten en andere voorwerpen), maar tonen ook culturele en chronologische eenheid. Ze onthullen het leven en de overtuigingen van Europese mensen in de Bronstijd. De levendige scènes en complexe composities illustreren het alledaagse leven, oorlogsvoering, cultus en religie.

Source: unesco.nl

  • English
  • French
  • Arabic
  • Chinese
  • Russian
  • Spanish
  • Japanese
  • Dutch
Rock Carvings in Tanum © Jeffrey G3