Monumental Earthworks of Poverty Point

Monumental Earthworks of Poverty Point

Monumental Earthworks of Poverty Point owes its name to a 19th-century plantation close to the site, which is in the Lower Mississippi Valley on a slightly elevated and narrow landform. The complex comprises five mounds, six concentric semi-elliptical ridges separated by shallow depressions and a central plaza. It was created and used for residential and ceremonial purposes by a society of hunter fisher-gatherers between 3700 and 3100 BP. It is a remarkable achievement in earthen construction in North America that was unsurpassed for at least 2,000 years.

Tertres monumentaux de Poverty Point

Poverty Point, qui doit son nom à une plantation du XIXe siècle proche du site, est situé dans la vallée inférieure du Mississippi, sur un étroit relief légèrement surélevé. Ce vaste ensemble de tertres monumentaux comprend notamment cinq monticules, six crêtes semi-elliptiques concentriques, une esplanade centrale et les vestiges d’une chaussée. Le site a été créé par une société de chasseurs-pêcheurs-cueilleurs entre 3700 et 3100 BP (datation par le carbone 14). Il s’agit d’un remarquable accomplissement dans la construction en terre en Amérique du Nord, qui n’a pas été surpassé pendant au moins 2 000 ans.

ポヴァティ・ポイントの記念碑的土構造物群
遺産名は、近くにあった19世紀の大農園に由来する。この遺産は、ミシシッピ渓谷下流の細長く隆起した狭い地形に位置し、5基のマウンド、浅いくぼみによって区切られ、同心円状に配された6基の反楕円形の土塁、中央の広場などからなる。3700~3100年前に造られ、狩猟・漁労・採集社会が営まれた。居住地として使用されていたのか、一時的に儀式や市場に使用される集会場としての場ではあったのかは不明だが、その特異な形から、北アメリカの先住民の歴史において、造形的にも類を見ない土の構造物群である。

source: NFUAJ

Monumentale grondwerken van Poverty Point

De monumentale grondwerken van Poverty Point danken hun naam aan een in de buurt gelegen 19e-eeuwse plantage. Ze liggen in het lager gelegen gedeelte van de Mississippi vallei op een licht verhoogde en smalle landformatie. Het complex bestaat uit vijf terpen, zes concentrische, halfelliptische ruggen gescheiden door ondiepe gedeeltes en een centraal plein. De grondwerken werden aangelegd en gebruikt voor residentiële en ceremoniële doeleinden door een samenleving van jagers, vissers en verzamelaars tussen 3700 en 3100 voor Christus. Onderzoek heeft nog niet opgehelderd of Poverty Point een vaste woonfunctie had of dat het een tijdelijk kampterrein was voor ceremonies en handelsbeurzen. Het complex was minstens 2000 jaar lang een onovertroffen prestatie qua grondconstructie in Noord-Amerika.

Source: unesco.nl

  • English
  • French
  • Japanese
  • Dutch
Monumental Earthworks of Poverty Point © Susan Guice