Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Исторический город Аютия и соседние исторические города

Historic City of Ayutthaya

Founded c. 1350, Ayutthaya became the second Siamese capital after Sukhothai. It was destroyed by the Burmese in the 18th century. Its remains, characterized by the prang (reliquary towers) and gigantic monasteries, give an idea of its past splendour.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ville historique d’Ayutthaya

Fondée vers 1350, Ayutthaya devint la deuxième capitale siamoise après Sukhothaï. Elle fut détruite par les Birmans au XVIIIe siècle. Ses vestiges, caractérisés par les prangs, ou tours-reliquaires, et par des monastères aux proportions gigantesques, donnent une idée de sa splendeur passée.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة أيوتايا التاريخية

أصبحت أيوتايا التي أبصرت النور حوالى عام 1350 العاصمة الثانية لمملكة سيام بعد سوكوتاي، قبل ان يدمرها البرمانيون في القرن الثامن عشر. أما آثارها التي تتميز بوجود الأبراج المروّسة أو أبراج الذخائر الضخمة وأديرة ذات مقاييس هائلة فتقدّم فكرة عن روعتها السابقة.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

阿育他亚(大城)历史城及相关城镇

阿育他亚(大城)是继素可泰(Sukhothai)之后的第二任暹罗首府,大约建于1350年,18世纪被缅甸人摧毁。它的遗迹圣骨塔和大清真寺至今还依稀显露出其昔日的辉煌。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Исторический город Аютия и соседние исторические города

Основанная в 1350-х гг., Аютия стала второй сиамской столицей после Сукотаи. Она была разрушена бирманцами в XVIII в. Руины Аютии с характерными священными башнями – «прангами» и огромными монастырями дают представление о ее былом величии.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad histórica de Ayutthaya

Fundada hacia el año 1350, Ayutthaya fue la segunda capital de Siam después de Sukhotai. En el siglo XVIII fue destruida por los birmanos. Sus vestigios, entre los que destacan las prang (torres-relicarios) y varios monasterios de proporciones gigantescas, permiten hacerse una idea de su esplendoroso pasado.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

古都アユタヤ
バンコクの北約90km。アンコールの遺産を継承したアユタヤ朝の首都。インドシナ最大の都市として14世紀から400年にわたり繁栄し、「黄金の都」と称された。象徴的存在のワット・シー・サンペット、ワット・プラ・ラムなどの重要な寺院跡や王宮跡が、周辺の歴史地区にはワット・プーカオ・トーンやモン様式の仏塔などが今も残る。街区南には日本人街が残る。アユタヤは「難攻不落」の意だが、1767年ビルマ軍の攻撃で陥落した。

source: NFUAJ

Historische stad Ayutthaya

Ayutthaya werd omstreeks 1350 gesticht en was de tweede Siamese hoofdstad na Sukhothai. De stad groeide van de 14e tot de 18e eeuw uit tot een van de grootste, meest kosmopolitische stedelijke gebieden ter wereld en was een centrum van mondiale diplomatie en handel. Ayutthaya lag op een eiland omringd door drie rivieren, verbonden met de zee. De Birmezen verwoestten de stad in de 18e eeuw. De overblijfselen worden gekenmerkt door de prang (reliekschrijn torens) en gigantische kloosters, die een goede indruk geven van de vroegere pracht en praal.

Source: unesco.nl

Справка: 576
Год внесения: 1991
Критерии: (iii)
Центральная зона: 289.0000 Ha
top