Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Ciudad vieja amurallada de Shibam

Old Walled City of Shibam

Surrounded by a fortified wall, the 16th-century city of Shibam is one of the oldest and best examples of urban planning based on the principle of vertical construction. Its impressive tower-like structures rise out of the cliff and have given the city the nickname of ‘the Manhattan of the desert’.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte

Entourée de son mur d’enceinte, cette ville du XVIe siècle offre l’un des plus anciens et des meilleurs exemples d’un urbanisme rigoureux fondé sur le principe de la construction en hauteur. Ses impressionnantes structures en forme de tours qui jaillissent de la falaise lui ont valu son surnom de « Manhattan du désert ».

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مدينة شبام القديمة وسورها

تشكل هذه المدينة المسوّرة التي ترقى الى القرن السادس عشر أحد أقدم النماذج وافضلها للتنظيم المدني الدقيق المرتكز على مبدأ البناء المرتفع. وتعود تسميتها "بمانهاتن الصحراء" الى مبانيها البرجية الشاهقة المنبثقة من الصخور.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

城墙环绕的希巴姆古城

建于16世纪的希巴姆古城堡被军事防御墙所环绕,是基于垂直建筑规则建造的最古老、最杰出的城市规划典范之一。古城建在悬崖峭壁之上,其塔状建筑令人印象深刻,城市由此得名“沙漠中的曼哈顿”。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Старый укрепленный город Шибам

Окруженный крепостной стеной ХVI в., город Шибам является одним из старейших и самых ярких примеров городского планирования, основанного на принципе строительства по вертикали. Его выразительные башнеподобные сооружения, возвышающиеся над утесом, дали городу прозвище «Манхеттен в пустыне».

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Ciudad vieja amurallada de Shibam

Esta ciudad amurallada del siglo XVI constituye uno de los más antiguos y mejores ejemplos de planificación urbanística basada en el principio de la construcción vertical. Sus impresionantes edificios en forma de torres, que parecen brotar de los farallones en que han sido construidos, le han valido el sobrenombre de “Manhattan del desierto”.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

シバームの旧城壁都市
アラビア半島最南部の内陸にあるスルタンの城郭都市。古くから交易拠点として栄えていた。伝統的な家族制度が生んだ日干しレンガの高層家屋が密集する独特の都市景観を示している。300年ごろから築かれたが、現存する最古の建物は10世紀ごろのものといわれている。1535年の大洪水で大きな被害を受けた。

source: NFUAJ

Oude ommuurde stad Shibam

De 16e-eeuwse stad Shibam is omgeven door een versterkte muur en geldt als een van de oudste en beste voorbeelden van stedelijke planning gebaseerd op het principe van de verticale constructie. De indrukwekkende, torenachtige huizen van door de zon gedroogde modderbakstenen, rijzen omhoog vanuit de rotsafgrond Wadi Hadramaut. Hierom wordt Shibam ook wel ‘het Manhattan van de woestijn’ genoemd. De woningen zijn soms wel zeven verdiepingen hoog. Shibam werd de hoofdstad van het gebied Hadramaut nadat in 300 na Christus de oude, pre-islamitische hoofdstad Shabwa werd vernietigd. De stad is een belangrijke halteplaats voor de specerijen- en wierrookhandelsroute van het Arabische plateau.

Source: unesco.nl

Referencia: 192
Año de inscripción: 1982
Criterios: (iii)(iv)(v)
top