Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.


i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

Residencias de la Casa Real de Saboya

Residences of the Royal House of Savoy

When Emmanuel-Philibert, Duke of Savoy, moved his capital to Turin in 1562, he began a vast series of building projects (continued by his successors) to demonstrate the power of the ruling house. This outstanding complex of buildings, designed and embellished by the leading architects and artists of the time, radiates out into the surrounding countryside from the Royal Palace in the 'Command Area' of Turin to include many country residences and hunting lodges.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Résidences des Savoie

Lorsque le duc de Savoie, Emmanuel-Philibert, choisit de déplacer la capitale du duché à Turin en 1562, il entreprit un vaste programme de construction, symbole du pouvoir de la maison royale des Savoie, qui allait être mené à bien par ses successeurs. Cet ensemble de bâtiments de haute qualité, conçu et décoré par les plus grands architectes et artistes du temps, rayonne sur la campagne environnante, à partir du palais royal situé dans la « zone de commandement » de Turin, pour atteindre de nombreuses résidences de campagne et des pavillons de chasse.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

مساكن سافوا

عندما اختار دوق السافوا إمانويل فيليبير أن ينقل عاصمة الدوقية إلى تورينو في العام 1562 نفذ برنامج بناء واسعًا رمز إلى سلطة البيت الملكي للسافوا الذي كان ليديره أسلافه جيدًا. فهذه المجموعة من الأبنية العالية الجودة المصممة والمزيّنة على يد كبار مهدنسي العصر وفنّانيه تتلألأ على البراري المحيطة والممتدة من القصر الملكي الواقع في "منطقة قيادة" تورينو إلى مساكن ريفية متعددة ومساحات للصيد.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

萨沃王宫

当萨沃公爵埃马努埃尔·菲利博特(Emmanuel-Philibert) 在1562年把他的首都移往都灵时,他便开始实行了一系列的建筑规划(并由他的继位人不断付诸实施),以此来显示这个统治家族的权力。这一由当时水平最高的建筑师和艺术家设计和装饰的高质量综合建筑群,从统治中心都灵的皇宫向其周边的农村地区拓展,囊括了许多村庄住宅和打猎用的小屋。

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Резиденции королевского Савойского дома (Турин и окрестности)

Когда герцог Савойский Эммануэль-Филибер в 1562 г. переместил столицу в Турин, он заложил целую серию строительных проектов (продолженных его преемниками), чтобы продемонстрировать мощь правящего дома. Этот выдающийся комплекс зданий, созданных и украшенных ведущими архитекторами и художниками того времени, выходит за пределы города и продолжается в окружающей сельской местности. Он включает не только Королевский дворец в «Правительственном районе» Турина, но и множество загородных резиденций и охотничьих домиков.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Residencias de la Casa Real de Saboya

Cuando el duque Emmanuel Filiberto de Saboya trasladó su capital a Turín en 1562, quiso mostrar el poderío de su familia acometiendo la ejecución de una vasta serie de proyectos de construcción, que serían proseguidos por sus sucesores. Este conjunto de edificios de alta calidad, diseñados y decorados por los mejores artistas y arquitectos de la época, tiene su centro en el palacio real situado en la “zona de gobierno” de Turín y se extiende por la campiña circundante, abarcando numerosas casas de campo y cotos de caza.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

サヴォイア王家の王宮群
1562年フランス支配を脱してトルーニに遷都後、歴代サヴォイア家当主が統治者としての威光を高めようと、一連の王宮建築を行った。王宮から田園地帯へと放射上に伸びる建築物群の設計や装飾には、格時代の一流の建築家や芸術家が動員された。

source: NFUAJ

Residenties van het Koninklijk huis van Savoye

Toen Emmanuel-Philibert, hertog van Savoye, zijn hoofdstad verplaatste naar Turijn in 1562, begon hij een lange reeks van bouwprojecten (voortgezet door zijn opvolgers) om de macht van het heersende huis te tonen. De bouw van deze residenties omvat een stedenbouwkundig systeem dat de paleizen en villa’s onderling verbindt. Hierdoor kregen de gebieden die de zetels van macht bevatten een architectonische eenheid en plechtigheid. Dit bijzondere gebouwencomplex – ontworpen en verfraaid door de toonaangevende architecten en kunstenaars van die tijd – heeft een bijzondere uitstraling naar het omliggende platteland van het Koninklijk paleis in het ‘Bevelvoerend Gebied’ van Turijn, inclusief vele buitenverblijven en jagershuizen.

Source: unesco.nl

Residences of the Royal House of Savoy (Italy) © UNESCO
Referencia: 823bis
Año de inscripción: 1997
Criterios: (i)(ii)(iv)(v)
Zona central: 370.8200 Ha
Zona de amortiguación: 6931.4700 Ha
top